Friska forskningspersoner som vill börja träna till träningsstudie på GIH / Healthy, participants who wants to start exercising for at GIH | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Friska forskningspersoner som vill börja träna till träningsstudie på GIH / Healthy, participants who wants to start exercising for at GIH

Av Magnus Alnesjö Skapad: 2024-02-14

For information in English, see further down the page.

Åstrandlaboratoriet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) söker friska män och kvinnor till en träningsstudie som undersöker effekten av träning på utveckling av multipel skleros (MS).

För att vara kvalificerad som deltagare behöver nedanstående kriterier passa in på dig:
 Frisk, ingen kronisk sjukdom och medicinering, ingen depression eller ångest
 20–40 år
 BMI mellan 18–29
 Låg grad eller avsaknad av träning
 Rökfri

Efter ett inledande informationsmöte/intervju och hälsoundersökning, består studien av följande moment:
Moment 1: Test av maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) på en träningscykel
Moment 2: Vilometabolism (RMR)-mätning, blodprover, en muskelbiopsi och ett VO2max-test (samma upplägg som det första VO2max-testet).
Moment 3: 8 veckor övervakad konditionsträning inomhus på träningscykel på GIH.
Vecka 1–2: 30 min 3 gånger/vecka, vecka 3–8: 45 min 4 gånger/vecka.
Moment 4: Samma upplägg som tillfälle 3.

Alla tillfällen genomförs på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm.
Vid fullt deltagande utgår ekonomisk ersättning.

Uppfyller du ovanstående kriterier för deltagande och vill veta mer,
skicka in en anmälan som inkluderar ett meddelande där du berättar om hur dina tränings vanor ser ut nu och hur det har sett ut tidigare i livet. Om du inte tränar nu/inte har tränat tidigare i livet skriv det i meddelandet.

Vi kommer att kontakta dig via mejl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH) is looking for healthy men and women to take part in an exercise study investigating the effect of exercise training on the development of multiple sclerosis (MS).

To be qualified as a research participant, the following must apply to you:
 Healthy: free from chronic disease and medication, depression and anxiety
 Age 20–40 years
 BMI between 18–29
 Low degree or absence of exercise training
 Non-smoker

After an initial information meeting/interview and health screening, the study consists of the following stages:
Stage 1: Maximum oxygen uptake test (VO2max test) on an exercise bike.
Stage 2: Measurement of resting metabolic rate (RMR), blood samples, one muscle biopsy and a VO2max test (same protocol as the first VO2max test).
Stage 3: Training period, 8 weeks of supervised indoor cycling exercise at GIH. Weeks 1-2, 30 min 3 times/week, weeks 3-8, 45 min 4 times/week.
Stage 4: Same as stage 2.

All stages will take place at the Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm. Upon complete participation in the study, compensation is provided.
If you meet the above criteria for participation and want to know more,
submit an application that includes a message where you tell us about what your training habits look like now and what it has looked like earlier in life. If you don't exercise/haven't exercised earlier in life, included that in the message.

We will contact you by email.

For information in English, see further down the page.

Åstrandlaboratoriet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) söker friska män och kvinnor till en träningsstudie som undersöker effekten av träning på utveckling av multipel skleros (MS).

För att vara kvalificerad som deltagare behöver nedanstående kriterier passa in på dig:
 Frisk, ingen kronisk sjukdom och medicinering, ingen depression eller ångest
 20–40 år
 BMI mellan 18–29
 Låg grad eller avsaknad av träning
 Rökfri

Efter ett inledande informationsmöte/intervju och hälsoundersökning, består studien av följande moment:
Moment 1: Test av maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) på en träningscykel
Moment 2: Vilometabolism (RMR)-mätning, blodprover, en muskelbiopsi och ett VO2max-test (samma upplägg som det första VO2max-testet).
Moment 3: 8 veckor övervakad konditionsträning inomhus på träningscykel på GIH.
Vecka 1–2: 30 min 3 gånger/vecka, vecka 3–8: 45 min 4 gånger/vecka.
Moment 4: Samma upplägg som tillfälle 3.

Alla tillfällen genomförs på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm.
Vid fullt deltagande utgår ekonomisk ersättning.

Uppfyller du ovanstående kriterier för deltagande och vill veta mer,
skicka in en anmälan som inkluderar ett meddelande där du berättar om hur dina tränings vanor ser ut nu och hur det har sett ut tidigare i livet. Om du inte tränar nu/inte har tränat tidigare i livet skriv det i meddelandet.

Vi kommer att kontakta dig via mejl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH) is looking for healthy men and women to take part in an exercise study investigating the effect of exercise training on the development of multiple sclerosis (MS).

To be qualified as a research participant, the following must apply to you:
 Healthy: free from chronic disease and medication, depression and anxiety
 Age 20–40 years
 BMI between 18–29
 Low degree or absence of exercise training
 Non-smoker

After an initial information meeting/interview and health screening, the study consists of the following stages:
Stage 1: Maximum oxygen uptake test (VO2max test) on an exercise bike.
Stage 2: Measurement of resting metabolic rate (RMR), blood samples, one muscle biopsy and a VO2max test (same protocol as the first VO2max test).
Stage 3: Training period, 8 weeks of supervised indoor cycling exercise at GIH. Weeks 1-2, 30 min 3 times/week, weeks 3-8, 45 min 4 times/week.
Stage 4: Same as stage 2.

All stages will take place at the Swedish School of Sport and Health Sciences in Stockholm. Upon complete participation in the study, compensation is provided.
If you meet the above criteria for participation and want to know more,
submit an application that includes a message where you tell us about what your training habits look like now and what it has looked like earlier in life. If you don't exercise/haven't exercised earlier in life, included that in the message.

We will contact you by email.