Looking for control group participants for a research project on post-stroke hand muscles | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Looking for control group participants for a research project on post-stroke hand muscles

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Zhihao Duan Skapad: 2024-04-01

Stroke är en neurologisk sjukdom som påverkar handens funktion och fingerfärdigheten och kan leda till en nedsatt förmåga till oberoende fingerrörelser (röra ett finger i taget utan medrörelser i de andra). Syftet med denna studie är att analysera den potentiella förändringen i muskelsynergier hos handmuskler (flera muskler samordnas för att utföra en rörelse) under oberoende fingerrörelser och därför utveckla mer effektiva rehabiliteringsstrategier för att förbättra handens funktion.
• Ålder: 35–65 år
• Inga kända neurologiska sjukdomar
• Ingen smärta eller skador i underarmen och/eller handen under de senaste 6 månaderna

I denna studie kommer deltagarna att delta i en datainsamlingssession, som tar ca. 2 timmar. Under datainsamlingen kommer hand- och underarmsmuskelaktiviteter och fingerkraft att registreras under två typer av rörelser: fingertappning och spårning av fingerstyrka. Under fingertappning tryck deltagaren olika fingrar enligt instruktionerna på datorskärmen. Under fingerstyrkaspårning trycker och håller deltagaren fingret för att följa ett kraftspår på datorskärmen. Alla mätningar är icke-invasiva och smärtfria. Mätningarna kommer att utföras på KTH Promobilia MoveAbility Lab (Osquars Backe 18, 10044 Stockholm). Ditt deltagande kompenseras med ett presentkort till ett värde av ca. 150 kr.
Projektet bedrivs av KTH Promobilia MoveAbility Lab (Inst. för ingenjörsmekanik, KTH) i samarbete med Dandeyrd sjukhus och French Institute of Health and Medical Research. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.


%%%
Stroke is a neurological disorder that impacts manual dexterity and could lead to reduced independent finger movements. The purpose of this study is to analyze the potential alteration in the synergetic contraction behavior of hand muscles (activation of a group of muscles contributing to a single movement) during independent finger movements therefore to develop more effective rehabilitation strategies to improve finger individuation.
• Age: 35-65 years
• No known neurological disorders
• No pain or injuries of the lower arm and hand for the last 6 months

In this study, participants will be involved in one data collection session, which takes approx. 2-hour. During the data collection, hand and forearm muscle activities and finger force will be recorded during two movement modes: multi-finger tapping and finger force tracking. During the multi-finger tapping, the participant will be asked to tap different fingers according to the instructions provided on the computer screen. During the finger force tracking, the participant taps and holds the finger to track a force trace on the computer screen. All measurements are non-invasive and pain-free. The measurements will be performed at the KTH Promobilia MoveAbility Lab (Osquars Backe 18, 10044 Stockholm). Your participation will be compensated with one gift card, valued at approx. 150 SEK.
The project is a research collaboration between KTH Promobilia MoveAbility Lab (Dept. of Engineering Mechanics, KTH), Dandeyrd Hospital, and French Institute of Health and Medical Research. Ethical approval was obtained by the Swedish Ethical Review Authority.


Stroke är en neurologisk sjukdom som påverkar handens funktion och fingerfärdigheten och kan leda till en nedsatt förmåga till oberoende fingerrörelser (röra ett finger i taget utan medrörelser i de andra). Syftet med denna studie är att analysera den potentiella förändringen i muskelsynergier hos handmuskler (flera muskler samordnas för att utföra en rörelse) under oberoende fingerrörelser och därför utveckla mer effektiva rehabiliteringsstrategier för att förbättra handens funktion.
• Ålder: 35–65 år
• Inga kända neurologiska sjukdomar
• Ingen smärta eller skador i underarmen och/eller handen under de senaste 6 månaderna

I denna studie kommer deltagarna att delta i en datainsamlingssession, som tar ca. 2 timmar. Under datainsamlingen kommer hand- och underarmsmuskelaktiviteter och fingerkraft att registreras under två typer av rörelser: fingertappning och spårning av fingerstyrka. Under fingertappning tryck deltagaren olika fingrar enligt instruktionerna på datorskärmen. Under fingerstyrkaspårning trycker och håller deltagaren fingret för att följa ett kraftspår på datorskärmen. Alla mätningar är icke-invasiva och smärtfria. Mätningarna kommer att utföras på KTH Promobilia MoveAbility Lab (Osquars Backe 18, 10044 Stockholm). Ditt deltagande kompenseras med ett presentkort till ett värde av ca. 150 kr.
Projektet bedrivs av KTH Promobilia MoveAbility Lab (Inst. för ingenjörsmekanik, KTH) i samarbete med Dandeyrd sjukhus och French Institute of Health and Medical Research. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.


%%%
Stroke is a neurological disorder that impacts manual dexterity and could lead to reduced independent finger movements. The purpose of this study is to analyze the potential alteration in the synergetic contraction behavior of hand muscles (activation of a group of muscles contributing to a single movement) during independent finger movements therefore to develop more effective rehabilitation strategies to improve finger individuation.
• Age: 35-65 years
• No known neurological disorders
• No pain or injuries of the lower arm and hand for the last 6 months

In this study, participants will be involved in one data collection session, which takes approx. 2-hour. During the data collection, hand and forearm muscle activities and finger force will be recorded during two movement modes: multi-finger tapping and finger force tracking. During the multi-finger tapping, the participant will be asked to tap different fingers according to the instructions provided on the computer screen. During the finger force tracking, the participant taps and holds the finger to track a force trace on the computer screen. All measurements are non-invasive and pain-free. The measurements will be performed at the KTH Promobilia MoveAbility Lab (Osquars Backe 18, 10044 Stockholm). Your participation will be compensated with one gift card, valued at approx. 150 SEK.
The project is a research collaboration between KTH Promobilia MoveAbility Lab (Dept. of Engineering Mechanics, KTH), Dandeyrd Hospital, and French Institute of Health and Medical Research. Ethical approval was obtained by the Swedish Ethical Review Authority.