Enkät om matlagning och matvanor | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Enkät om matlagning och matvanor

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Elizabeth Hörlin Skapad: 2021-02-19

Syftet är att validera en svensk version av en enkät om matlagning och matvanor som utvecklades på engelska. Det tar 5-10 minuter att fylla i, är helt anonymt, och kan stödja kommande studier kring matvanor i Sverige i framtiden.

Ingen ersättning erbjuds.

Syftet är att validera en svensk version av en enkät om matlagning och matvanor som utvecklades på engelska. Det tar 5-10 minuter att fylla i, är helt anonymt, och kan stödja kommande studier kring matvanor i Sverige i framtiden.

Ingen ersättning erbjuds.