Skillnad i ätbeteende hos personer med anorexia nervosa och fetma jämfört med friska kontrollpersoner | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Skillnad i ätbeteende hos personer med anorexia nervosa och fetma jämfört med friska kontrollpersoner

Av Billy Langlet Skapad: 2021-03-09

Plats:
Studiens samtliga möten kommer äga rum i Flemingsberg.

Vad är det för projekt och varför vill vi att du ska delta?
Vårdpersonal beskriver ofta ett ohälsosamt ätbeteende hos patienter med ätstörning och fetma. Bättre förståelse av vad som utgör ett ohälsosamt ätbeteende kan förbättra behandlingsresultat för personer med ätstörning, övervikt och fetma.
Syftet med den aktuella studien är att undersöka skillnader i ätbeteende mellan personer med och utan ätstörning och med och utan övervikt/fetma.
Forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet.

Hur går studien till?
I studien kommer data samlas in vid max tre experimenttillfällen för deltagare.

Varje experimenttillfälle består av:
Mikrostrukturellt ätbeteende, vilket inkluderar en måltid under vilket en matvåg och videokamera mäter ätbeteende. Mötet tar ca 45 minuter.


Deltagandet är frivilligt
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet.

Plats:
Studiens samtliga möten kommer äga rum i Flemingsberg.

Vad är det för projekt och varför vill vi att du ska delta?
Vårdpersonal beskriver ofta ett ohälsosamt ätbeteende hos patienter med ätstörning och fetma. Bättre förståelse av vad som utgör ett ohälsosamt ätbeteende kan förbättra behandlingsresultat för personer med ätstörning, övervikt och fetma.
Syftet med den aktuella studien är att undersöka skillnader i ätbeteende mellan personer med och utan ätstörning och med och utan övervikt/fetma.
Forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet.

Hur går studien till?
I studien kommer data samlas in vid max tre experimenttillfällen för deltagare.

Varje experimenttillfälle består av:
Mikrostrukturellt ätbeteende, vilket inkluderar en måltid under vilket en matvåg och videokamera mäter ätbeteende. Mötet tar ca 45 minuter.


Deltagandet är frivilligt
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet.