Öronvittnens röstbedömningar | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Öronvittnens röstbedömningar

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Felix Bäcklin Skapad: 2021-03-15

Ett vittne som hört en röst i samband med brott har ofta svårt att ge en konkret beskrivning av rösten, och polisen saknar effektiva verktyg för att intervjua dessa "öronvittnen". Detta blir extra problematiskt vid vissa typer av brott, t.ex. de som begåtts i mörker eller med maskering.

För att göra dessa vittnesmål mer konkreta och användbara undersöks i denna studie samband mellan bedömningar av röster och rösternas akustiska egenskaper. Kunskap om sådana samband kan bidra till att polisen bl.a. kan effektivisera sökandet efter gärningspersoner och att utföra jämförande analyser med misstänktas röster vid senare gripanden.

I enkäten får du lyssna på sju röster och ge dina bedömningar av några utvalda egenskaper i rösterna. Undersökningen tar ca 10 minuter. Du behöver ha normal hörsel, behärska svenska och INTE ha akademisk examen i lingvistik, fonetik eller logopedi.

Läs mer och delta via denna länk:
https://voicejudgments.limesurvey.net/294193?lang=en

Ett vittne som hört en röst i samband med brott har ofta svårt att ge en konkret beskrivning av rösten, och polisen saknar effektiva verktyg för att intervjua dessa "öronvittnen". Detta blir extra problematiskt vid vissa typer av brott, t.ex. de som begåtts i mörker eller med maskering.

För att göra dessa vittnesmål mer konkreta och användbara undersöks i denna studie samband mellan bedömningar av röster och rösternas akustiska egenskaper. Kunskap om sådana samband kan bidra till att polisen bl.a. kan effektivisera sökandet efter gärningspersoner och att utföra jämförande analyser med misstänktas röster vid senare gripanden.

I enkäten får du lyssna på sju röster och ge dina bedömningar av några utvalda egenskaper i rösterna. Undersökningen tar ca 10 minuter. Du behöver ha normal hörsel, behärska svenska och INTE ha akademisk examen i lingvistik, fonetik eller logopedi.

Läs mer och delta via denna länk:
https://voicejudgments.limesurvey.net/294193?lang=en