Skattning av emotionella reaktioner. | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Skattning av emotionella reaktioner.

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Rasmus Skarp Skapad: 2021-03-19

Om du väljer att delta i experiment så kommer du att behöva sitta vid en dator (ej smartphone) samt kunna ha uppmärksamhet på experimentet i 30 minuter. I experimentet så kommer du att totalt att bli presenterad med 60 negativt klassificerade bilder med tillhörande text. Bilderna kommer exempelvis att vara på spindlar, ormar och människor, inga bilder innehåller grovt våld eller sex. Din uppgift är att bedöma samtliga bilder med avseende på hur negativet eller positivt du skattar bilderna samt hur stark din känslomässiga reaktion är.
Du kan när som helst under experimentets gång välja att avbryta ditt deltagande genom att trycka på ’esc’ knappen och stänga ned experimentet.
Bilderna är uppdelade i 6 block med 10 bilder i vardera. Innan varje block så kommer du att bli instruerad att försöka använda ett specifikt perspektiv när du ser bilderna. Antingen ett vanligt 1a persons perspektiv, d.v.s. så som du normalt upplever världen eller ett 3e persons perspektiv, d.v.s. att mentalt se dig själv utifrån som en observatör. Du kommer även att bli frågad hur väl du lyckats använda det instruerade perspektivet.

Klicka på länken för att starta experimentet.
https://7k3kd2fgf2.cognition.run/

Om du väljer att delta i experiment så kommer du att behöva sitta vid en dator (ej smartphone) samt kunna ha uppmärksamhet på experimentet i 30 minuter. I experimentet så kommer du att totalt att bli presenterad med 60 negativt klassificerade bilder med tillhörande text. Bilderna kommer exempelvis att vara på spindlar, ormar och människor, inga bilder innehåller grovt våld eller sex. Din uppgift är att bedöma samtliga bilder med avseende på hur negativet eller positivt du skattar bilderna samt hur stark din känslomässiga reaktion är.
Du kan när som helst under experimentets gång välja att avbryta ditt deltagande genom att trycka på ’esc’ knappen och stänga ned experimentet.
Bilderna är uppdelade i 6 block med 10 bilder i vardera. Innan varje block så kommer du att bli instruerad att försöka använda ett specifikt perspektiv när du ser bilderna. Antingen ett vanligt 1a persons perspektiv, d.v.s. så som du normalt upplever världen eller ett 3e persons perspektiv, d.v.s. att mentalt se dig själv utifrån som en observatör. Du kommer även att bli frågad hur väl du lyckats använda det instruerade perspektivet.

Klicka på länken för att starta experimentet.
https://7k3kd2fgf2.cognition.run/