Vill du delta i en livsmedelstudie? | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Vill du delta i en livsmedelstudie?

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Charlotta Molin Edlund Skapad: 2021-04-06

Vi genomför nu en studie där vi undersöker om/hur mycket av tillsatsen E171 som tas upp i blodbanan efter konsumtion av två kommersiella livsmedel. Blodprovstagning ingår som ett moment i studien.
Vi söker män och kvinnor i åldern 18 - 65 år.

Du kan inte delta i studien om du:
• Röker
• Är gravid eller ammar
• Har ett BMI >30
• Har någon födoämnesallergi, eller födoämnesintolerans
• Har diabetes, magtarmsjukdomar eller annan kronisk sjukdom

Besöken i studien, totalt 2 besök, sker på Studieenheten Akademiskt specialistcentrum, på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.

Du kan när som helst och utan vidare förklaring avbryta ditt deltagande i studien.

Studien genomförs av Universitetet i Cambridge, England.

Forskningsledare: Dr Lennart Råhlén

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten

Ersättning utgår med 1725 kr efter genomförd studie (skattepliktig ersättning)

Vi genomför nu en studie där vi undersöker om/hur mycket av tillsatsen E171 som tas upp i blodbanan efter konsumtion av två kommersiella livsmedel. Blodprovstagning ingår som ett moment i studien.
Vi söker män och kvinnor i åldern 18 - 65 år.

Du kan inte delta i studien om du:
• Röker
• Är gravid eller ammar
• Har ett BMI >30
• Har någon födoämnesallergi, eller födoämnesintolerans
• Har diabetes, magtarmsjukdomar eller annan kronisk sjukdom

Besöken i studien, totalt 2 besök, sker på Studieenheten Akademiskt specialistcentrum, på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.

Du kan när som helst och utan vidare förklaring avbryta ditt deltagande i studien.

Studien genomförs av Universitetet i Cambridge, England.

Forskningsledare: Dr Lennart Råhlén

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten

Ersättning utgår med 1725 kr efter genomförd studie (skattepliktig ersättning)