TinMEG - En studie om hjärnaktivitet vid tinnitus | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

TinMEG - En studie om hjärnaktivitet vid tinnitus

Av Niklas Edvall Skapad: 2021-04-26

Tinnitus är upplevelsen av ljud utan en faktisk ljudkälla. Ofta beskrivs tinnitus som ett susande, tjutande eller ringande som bara personen med tinnitus upplever, men hur det här ’fantomljudet’ upplevs varierar mycket mellan olika personer.

Syftet med TinMEG är att använda Magnetoencefalografi (MEG) och magnetkamera (MRI) för att se om vi på ett objektivt sätt kan detektera tinnitus. MEG är en etablerad, icke-invasiv metod för hjärnavbildning.

Vi söker för tillfället kontrolldeltagare utan tinnitus, och som inte har hörselnedsättning eller är ljudkänsliga.

Tyvärr kan du inte delta i studien om du är gravid, har eller har haft några symptom på psykiatrisk sjukdom (t.ex. schizofreni, bipolär), missbruk, droganvändning, svår neurologisk sjukdom (t.ex. alzheimer, parkinson). Det är också viktigt att du inte bär metall under mätningen. Har du t.ex metallplatta eller skruvar från tidigare frakturer eller operationer, kroppsutsmyckning/piercing som inte kan tas bort, pacemaker eller cochlea-implantat kan du inte delta i studien.

Deltagande omfattar två besök, ett för mätning med magnetoencephalografi (MEG) och ett för magnetkamera (MRI). I samband med MEG får du även svara på ett frågeformulär och göra ett hörselprov. Under MEG-mätningen kommer du passivt få lyssna på olika brusande ljud samtidigt som du tittar på en naturfilm under ca 1 timme. Hela besöket för MEG tar ca 2 timmar, när det är genomfört bokar vi en senare tid för MRI – den mätningen tar ca 30 min. Mätningarna utförs vid NatMeg och MRC vid Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset i Solna, se här för vägbeskrivning: https://natmeg.se/info/

Tinnitus är upplevelsen av ljud utan en faktisk ljudkälla. Ofta beskrivs tinnitus som ett susande, tjutande eller ringande som bara personen med tinnitus upplever, men hur det här ’fantomljudet’ upplevs varierar mycket mellan olika personer.

Syftet med TinMEG är att använda Magnetoencefalografi (MEG) och magnetkamera (MRI) för att se om vi på ett objektivt sätt kan detektera tinnitus. MEG är en etablerad, icke-invasiv metod för hjärnavbildning.

Vi söker för tillfället kontrolldeltagare utan tinnitus, och som inte har hörselnedsättning eller är ljudkänsliga.

Tyvärr kan du inte delta i studien om du är gravid, har eller har haft några symptom på psykiatrisk sjukdom (t.ex. schizofreni, bipolär), missbruk, droganvändning, svår neurologisk sjukdom (t.ex. alzheimer, parkinson). Det är också viktigt att du inte bär metall under mätningen. Har du t.ex metallplatta eller skruvar från tidigare frakturer eller operationer, kroppsutsmyckning/piercing som inte kan tas bort, pacemaker eller cochlea-implantat kan du inte delta i studien.

Deltagande omfattar två besök, ett för mätning med magnetoencephalografi (MEG) och ett för magnetkamera (MRI). I samband med MEG får du även svara på ett frågeformulär och göra ett hörselprov. Under MEG-mätningen kommer du passivt få lyssna på olika brusande ljud samtidigt som du tittar på en naturfilm under ca 1 timme. Hela besöket för MEG tar ca 2 timmar, när det är genomfört bokar vi en senare tid för MRI – den mätningen tar ca 30 min. Mätningarna utförs vid NatMeg och MRC vid Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset i Solna, se här för vägbeskrivning: https://natmeg.se/info/