Forskningsstudie vid Studieenheten Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Forskningsstudie vid Studieenheten Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Av Fredrik Backrud Skapad: 2021-05-04

Vi vill komma i kontakt med dig som med ditt deltagande vill lämna blod och därmed bidra till att driva forskningen framåt, vilket kan leda till nya effektiva medicinska behandlingar.

Studien utförs av Anocca AB som är ett svenskt bolag som testar och utvecklar kroppsegna läkemedel mot allvarliga sjukdomar, inklusive cancer.
För att delta i studien måste du vara man eller kvinna mellan 18-30 år och inte behandlas med vissa antiinflammatoriska eller immunsuppressiva läkemedel.

Du ersätts för din medverkan i studien.
Studien innebär 4-5 besök under 1år.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndighet.
Deltagande forskningspersoners personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679).

Vi vill komma i kontakt med dig som med ditt deltagande vill lämna blod och därmed bidra till att driva forskningen framåt, vilket kan leda till nya effektiva medicinska behandlingar.

Studien utförs av Anocca AB som är ett svenskt bolag som testar och utvecklar kroppsegna läkemedel mot allvarliga sjukdomar, inklusive cancer.
För att delta i studien måste du vara man eller kvinna mellan 18-30 år och inte behandlas med vissa antiinflammatoriska eller immunsuppressiva läkemedel.

Du ersätts för din medverkan i studien.
Studien innebär 4-5 besök under 1år.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndighet.
Deltagande forskningspersoners personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679).