SVENSKA modersmålstalare sökes till EEG-studie | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

SVENSKA modersmålstalare sökes till EEG-studie

Av Victor Norrman Skapad: 2021-05-22

EEG-studie med fokus på tvåspråkighet hos Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Experimentet tar 3–4 timmar och utförs i Flerspråkighetslaboratoriet på Stockholms universitet. Viss ersättning utgår i form av presentkort.

Vi söker personer som är högerhänta, minst 20 år gamla och som växt upp i ett enspråkigt hushåll där svenska varit det enda talade språket.

UTESLUTANDE KRITERIER:
Om du har en historia av neurologiska eller psykiska sjukdomar, har epilepsi, har fått en stroke, eller har någon sorts degenerativ sjukdom kan du tyvärr inte delta i studien. Du kan inte heller delta om du har läs- eller skrivsvårigheter (t.ex. dyslexi) eller är gravt synskadad eller blind.

COVID ÅTGÄRDER:
I samband med att deltagare i experiment kommer till Flerspråkighetslaboratoriet för datainsamling har vi nya rutiner med anledning av Covid-19.Innan deltagare kommer till labbet rengör vi alla ytor med ytdesinfektion och vädrar rummet. All labbutrustning rengörs också noggrant efter varje besök. Vi som jobbar med datainsamlingen i labbet kommer att bära munskydd under datainsamlingen och i så stor mån som möjligt hålla ett större avstånd till deltagare.
När du anländer kommer vi att be dig tvätta händerna och använda handsprit, och vi som jobbar på labbet tvättar också händerna och använder handsprit före besöket.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

EEG-studie med fokus på tvåspråkighet hos Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Experimentet tar 3–4 timmar och utförs i Flerspråkighetslaboratoriet på Stockholms universitet. Viss ersättning utgår i form av presentkort.

Vi söker personer som är högerhänta, minst 20 år gamla och som växt upp i ett enspråkigt hushåll där svenska varit det enda talade språket.

UTESLUTANDE KRITERIER:
Om du har en historia av neurologiska eller psykiska sjukdomar, har epilepsi, har fått en stroke, eller har någon sorts degenerativ sjukdom kan du tyvärr inte delta i studien. Du kan inte heller delta om du har läs- eller skrivsvårigheter (t.ex. dyslexi) eller är gravt synskadad eller blind.

COVID ÅTGÄRDER:
I samband med att deltagare i experiment kommer till Flerspråkighetslaboratoriet för datainsamling har vi nya rutiner med anledning av Covid-19.Innan deltagare kommer till labbet rengör vi alla ytor med ytdesinfektion och vädrar rummet. All labbutrustning rengörs också noggrant efter varje besök. Vi som jobbar med datainsamlingen i labbet kommer att bära munskydd under datainsamlingen och i så stor mån som möjligt hålla ett större avstånd till deltagare.
När du anländer kommer vi att be dig tvätta händerna och använda handsprit, och vi som jobbar på labbet tvättar också händerna och använder handsprit före besöket.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).