Ögonrörelser vid talspråksförståelse | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Ögonrörelser vid talspråksförståelse

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Thomas Hörberg Skapad: 2021-07-02

I denna experimentella studie - "Talspråksförståelse i diskurs del 2" - undersöker vi ögonrörelsemönster vid bearbetning av talat språk. Vi söker nu vuxna modersmålstalare av svenska som inte deltagit i våra tidigare studier "Talspråksproduktion i diskurs" eller "Talspråksförståelse i diskurs del 1". I studien får man lyssna på korta berättelser som presenteras tillsammans med tecknade scener. Efter vissa berättelser får man besvara en enkel förståelsefråga. Under studiens gång mäts ögonrörelser med hjälp av en eyetracker. Eyetrackern registrerar blickens position på datorskärmen med en helt ofarlig metod. Studien tar runt en timme att genomföra. Den är godkänd av etiksprövningsnämnden (Dnr. 2019-05753). Som tack får sitt deltagande får man ett presentkort värt 200:- som kan användas i 150 butikskedjor (se www.gogift.com för mer info). OBS! Det är alltså inte kontanter man får, utan ett presentkort. När man har anmält sig hör vi av oss via mejl.

Med avseende på covid-19 följer vi Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Läs mer på https://www.ling.su.se/om-oss/nyheter/fonetiklaboratoriet-%C3%B6ppet-igen-1.494969.

I denna experimentella studie - "Talspråksförståelse i diskurs del 2" - undersöker vi ögonrörelsemönster vid bearbetning av talat språk. Vi söker nu vuxna modersmålstalare av svenska som inte deltagit i våra tidigare studier "Talspråksproduktion i diskurs" eller "Talspråksförståelse i diskurs del 1". I studien får man lyssna på korta berättelser som presenteras tillsammans med tecknade scener. Efter vissa berättelser får man besvara en enkel förståelsefråga. Under studiens gång mäts ögonrörelser med hjälp av en eyetracker. Eyetrackern registrerar blickens position på datorskärmen med en helt ofarlig metod. Studien tar runt en timme att genomföra. Den är godkänd av etiksprövningsnämnden (Dnr. 2019-05753). Som tack får sitt deltagande får man ett presentkort värt 200:- som kan användas i 150 butikskedjor (se www.gogift.com för mer info). OBS! Det är alltså inte kontanter man får, utan ett presentkort. När man har anmält sig hör vi av oss via mejl.

Med avseende på covid-19 följer vi Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Läs mer på https://www.ling.su.se/om-oss/nyheter/fonetiklaboratoriet-%C3%B6ppet-igen-1.494969.