Studie 345 - Rökare | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Studie 345 - Rökare

Av Jenny Högblad Skapad: 2021-07-13

Vi söker dig som röker dagligen till en klinisk studie.

Syftet med studien är att jämföra olika nivåer av ämnen i kroppen mellan personer som brukar nikotininnehållande påsar, röker dagligen, aldrig har varit rökare eller tidigare varit daglig rökare.

Målgrupp: Friska personer, 19–55 år

Kriterier för deltagande:
- Ha rökt minst 10 cigaretter per dag i minst ett år
- BMI mellan 18,5–30 kg/m2
- Ej ha några allvarliga sjukdomar
- Ej ha astma
- Ej ta några läkemedel regelbundet
- Kvinnor får ej vara gravid eller ammande

Studien består av 2 besök på vår klinik i Uppsala; en hälsokontroll och ett klinikbesök. Vid klinikbesöket kommer du att få övernatta i en natt och bland annat lämna urin- och blodprov. Under studien kommer du inte få testa någon studieprodukt, utan kommer att få fortsätta använda de produkter som du brukar använda.

Observera att denna grupp består av fyra olika grupper med olika kriterier. Du hittar de andra grupperna på forskningsperson.se.

Du får ersättning för ditt deltagande.

Vill du delta eller få mer information om studien? Ring 018-303399, maila info@ctc-ab.se eller skicka en anmälan genom länken här på Accindi.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Fullständig studietitel: En tvärsnittsstudie för att bedöma biomarkörer för exponering och biomarkörer för potentiell skada hos dem som endast använder Lyft nikotinpåsar.

Vi söker dig som röker dagligen till en klinisk studie.

Syftet med studien är att jämföra olika nivåer av ämnen i kroppen mellan personer som brukar nikotininnehållande påsar, röker dagligen, aldrig har varit rökare eller tidigare varit daglig rökare.

Målgrupp: Friska personer, 19–55 år

Kriterier för deltagande:
- Ha rökt minst 10 cigaretter per dag i minst ett år
- BMI mellan 18,5–30 kg/m2
- Ej ha några allvarliga sjukdomar
- Ej ha astma
- Ej ta några läkemedel regelbundet
- Kvinnor får ej vara gravid eller ammande

Studien består av 2 besök på vår klinik i Uppsala; en hälsokontroll och ett klinikbesök. Vid klinikbesöket kommer du att få övernatta i en natt och bland annat lämna urin- och blodprov. Under studien kommer du inte få testa någon studieprodukt, utan kommer att få fortsätta använda de produkter som du brukar använda.

Observera att denna grupp består av fyra olika grupper med olika kriterier. Du hittar de andra grupperna på forskningsperson.se.

Du får ersättning för ditt deltagande.

Vill du delta eller få mer information om studien? Ring 018-303399, maila info@ctc-ab.se eller skicka en anmälan genom länken här på Accindi.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Fullständig studietitel: En tvärsnittsstudie för att bedöma biomarkörer för exponering och biomarkörer för potentiell skada hos dem som endast använder Lyft nikotinpåsar.