Aptitstudien VASA-home | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Göteborg

Aptitstudien VASA-home

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Sebastian Åberg Skapad: 2021-07-14

I Aptitstudien VASA-home undersöker vi hur intag av råg- och veteprodukter i två olika miljöer påverkar aptit. Under totalt 5 testdagar varav 2 i hemmet och 3 på kliniken (Idrottshögskolan) kommer du äta enligt en meny där mat tillhandahålls och du kommer svara på frågor om hunger och mättnad under hela dagen.

NÄR OCH VAR?
Studien utförs delvis centralt i Göteborg och delvis hemma.
Första gruppen har startat och grupp 2 har är nästan fullbokad!
Uppstartsbesök sker redan 10e till 15e september med start av de 5 testdagarna från och med 5e Oktober.

VEM?
Vi söker män och kvinnor i åldern 30– 70 år, med BMI 27–35 kg/m².
Du kan inte delta i studien om du:
• Röker, snusar eller använder nikotinpreparat (inkl. e-cigaretter).
• Är under läkemedelsbehandling för typ-2 diabetes.
• Har typ-1 diabetes, sköldkörtelrubbning, kroniska magtarmsjukdomar
eller har genomgått större operationer i magtarmkanalen.

VARFÖR DELTA?
Du får ta del av intressanta testresultat så som aktivitetsmätning och kontinuerlig blodsockermätning under 4 veckor och även hälsomarkörer så som blodfetter, HB-värde och sköldkörtelhormon. Möjlighet till att sitta med egna datorn och jobba även under testdagarna på kliniken. Ersättning om 3000kr erhålls.

KONTAKT
Skicka ett mail till aptit.bio@chalmers.se
Eller ring Sebastian för mer information på:
073-241 87 29

I Aptitstudien VASA-home undersöker vi hur intag av råg- och veteprodukter i två olika miljöer påverkar aptit. Under totalt 5 testdagar varav 2 i hemmet och 3 på kliniken (Idrottshögskolan) kommer du äta enligt en meny där mat tillhandahålls och du kommer svara på frågor om hunger och mättnad under hela dagen.

NÄR OCH VAR?
Studien utförs delvis centralt i Göteborg och delvis hemma.
Första gruppen har startat och grupp 2 har är nästan fullbokad!
Uppstartsbesök sker redan 10e till 15e september med start av de 5 testdagarna från och med 5e Oktober.

VEM?
Vi söker män och kvinnor i åldern 30– 70 år, med BMI 27–35 kg/m².
Du kan inte delta i studien om du:
• Röker, snusar eller använder nikotinpreparat (inkl. e-cigaretter).
• Är under läkemedelsbehandling för typ-2 diabetes.
• Har typ-1 diabetes, sköldkörtelrubbning, kroniska magtarmsjukdomar
eller har genomgått större operationer i magtarmkanalen.

VARFÖR DELTA?
Du får ta del av intressanta testresultat så som aktivitetsmätning och kontinuerlig blodsockermätning under 4 veckor och även hälsomarkörer så som blodfetter, HB-värde och sköldkörtelhormon. Möjlighet till att sitta med egna datorn och jobba även under testdagarna på kliniken. Ersättning om 3000kr erhålls.

KONTAKT
Skicka ett mail till aptit.bio@chalmers.se
Eller ring Sebastian för mer information på:
073-241 87 29