Satskomplettering på svenska | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Satskomplettering på svenska

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Rebecca Borg Skapad: 2021-07-15

Vi söker deltagare till en undersökning som handlar om satskomplettering på svenska!

Deltagarna kommer att läsa olika typer av satser som saknar sista ordet. Uppgiften är att fylla i ordet som deltagarna anser att passa in bäst. Syftet med undersökningen är att utreda hurdana ordval svenskspråkiga personer gör när de ska komplettera ofullständiga satser på svenska.

Hela undersökningstillfället tar runt 45 minuter. Undersökningen utförs på distans och den övervakas genom Zoom. Deltagarna kommer att träffa forskaren en åt gången i ett lösenordskyddat Zoom-rum. Möten är end-to-end krypterade och de kommer inte att spelas in.

Alla deltagare får läsa igenom ett informationsblad och en samtyckesblankett innan undersökningen börjar. Deltagandet är helt frivilligt och man kan avbryta undersökningen när som helst. Vi behandlar data med pseudonymer för att skydda deltagarnas identitet.

Undersökningen är en del av en masterexamen som utförs vid Stockholms Universitet på Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Kompensation: Som ett tack för en slutförd undersökning får man ett elektroniskt presentkort på 100 kr till GoGift (https://www.gogift.com/sv-SE/).

Deltagare: Vi söker deltagare som
• har svenska som modersmål
• är uppvuxna i enspråkiga hem
• är mellan 18 och 50 år gamla

När du anmäler ditt intresse, var vänlig och bekräfta att du bemöter kriterierna för deltagandet.

Tack redan på förhand!

Vi söker deltagare till en undersökning som handlar om satskomplettering på svenska!

Deltagarna kommer att läsa olika typer av satser som saknar sista ordet. Uppgiften är att fylla i ordet som deltagarna anser att passa in bäst. Syftet med undersökningen är att utreda hurdana ordval svenskspråkiga personer gör när de ska komplettera ofullständiga satser på svenska.

Hela undersökningstillfället tar runt 45 minuter. Undersökningen utförs på distans och den övervakas genom Zoom. Deltagarna kommer att träffa forskaren en åt gången i ett lösenordskyddat Zoom-rum. Möten är end-to-end krypterade och de kommer inte att spelas in.

Alla deltagare får läsa igenom ett informationsblad och en samtyckesblankett innan undersökningen börjar. Deltagandet är helt frivilligt och man kan avbryta undersökningen när som helst. Vi behandlar data med pseudonymer för att skydda deltagarnas identitet.

Undersökningen är en del av en masterexamen som utförs vid Stockholms Universitet på Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Kompensation: Som ett tack för en slutförd undersökning får man ett elektroniskt presentkort på 100 kr till GoGift (https://www.gogift.com/sv-SE/).

Deltagare: Vi söker deltagare som
• har svenska som modersmål
• är uppvuxna i enspråkiga hem
• är mellan 18 och 50 år gamla

När du anmäler ditt intresse, var vänlig och bekräfta att du bemöter kriterierna för deltagandet.

Tack redan på förhand!