Studie om högre kognitiva förmågor | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Studie om högre kognitiva förmågor

Av Ivo Todorov Skapad: 2021-08-27

Vi söker män i åldern 18-40 år.

I denna studie har vi fokus på kognitiva processer med hänsyn till komplexa uppgifter.
I flera delmoment kommer du att behöva lösa olika uppgifter som testar arbetsminne, spatial förmåga och beslutsfattande.

Deltagandet:
Studien innefattar flera kognitiva tester som genomförs digitalt online utan fysiska möten, och beräknas ta ungefär 60 minuter.
Då testerna och instruktionerna är på svenska behöver du tala (läsa och skriva) svenska obehindrat. Du behöver ha en stationär dator eller laptop med fungerande ljud under själva utförandet av testerna.

Som tack för ditt deltagande utgår ersättning i form av superpresentkort
till ett värde av 150 kr

Om du vill delta i denna studie, eller få mer information, kontakta oss gärna enligt nedan.

Anisha Larsson; studie.su.psyk@gmail.com


Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Datahantering sker enligt rådande etiska regler och föreskrifter

Vi söker män i åldern 18-40 år.

I denna studie har vi fokus på kognitiva processer med hänsyn till komplexa uppgifter.
I flera delmoment kommer du att behöva lösa olika uppgifter som testar arbetsminne, spatial förmåga och beslutsfattande.

Deltagandet:
Studien innefattar flera kognitiva tester som genomförs digitalt online utan fysiska möten, och beräknas ta ungefär 60 minuter.
Då testerna och instruktionerna är på svenska behöver du tala (läsa och skriva) svenska obehindrat. Du behöver ha en stationär dator eller laptop med fungerande ljud under själva utförandet av testerna.

Som tack för ditt deltagande utgår ersättning i form av superpresentkort
till ett värde av 150 kr

Om du vill delta i denna studie, eller få mer information, kontakta oss gärna enligt nedan.

Anisha Larsson; studie.su.psyk@gmail.com


Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Datahantering sker enligt rådande etiska regler och föreskrifter