Vi söker dig med diagnostiserad KOL | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Vi söker dig med diagnostiserad KOL

Av Marian Papp Skapad: 2021-09-01

Vill du förbättra din hälsa?

Ersättning: 12 veckors webbaserad hemträning och hälsocoaching en gång per vecka (per telefon eller videolänk).

Forskningsprojektets namn: Hälsofrämjande internetbaserad hemträning med hälsovägledning för dig med KOL

Programmen gör du på egen hand i hemmet (helst minst 30 minuter per dag).

Mer info och anmälan: marian.papp@ki.se
Ersättning: 12 veckors webbaserad hemträning och hälsocoaching en gång per vecka (per telefon eller videolänk) till ett värde av cirka 5000
För att vara lämplig att delta i studien ska du uppfylla vissa inklusionskriterier

Män och kvinnor 40-99 år
Med kliniskt diagnosticerad KOL
Svensktalande
Tillgång till internet och tillgång till en smart telefon och dator som kan installera appar.
FEV1 <80% eller mindre (forcerad expiratorisk volym på en sekund)

Vill du förbättra din hälsa?

Ersättning: 12 veckors webbaserad hemträning och hälsocoaching en gång per vecka (per telefon eller videolänk).

Forskningsprojektets namn: Hälsofrämjande internetbaserad hemträning med hälsovägledning för dig med KOL

Programmen gör du på egen hand i hemmet (helst minst 30 minuter per dag).

Mer info och anmälan: marian.papp@ki.se
Ersättning: 12 veckors webbaserad hemträning och hälsocoaching en gång per vecka (per telefon eller videolänk) till ett värde av cirka 5000
För att vara lämplig att delta i studien ska du uppfylla vissa inklusionskriterier

Män och kvinnor 40-99 år
Med kliniskt diagnosticerad KOL
Svensktalande
Tillgång till internet och tillgång till en smart telefon och dator som kan installera appar.
FEV1 <80% eller mindre (forcerad expiratorisk volym på en sekund)