Frisk kontrollperson till PMDS studie | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Frisk kontrollperson till PMDS studie

Av Sara Nyback Skapad: 2021-09-02

Vill du vara med som frisk kontrollperson i en studie som handlar om hur progesteron och läkemedelsbehandling påverkar känslobearbetning hos kvinnor med premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS)?

Studien innebär 2 besök på kliniken på Akademiska sjukhuset, varav ett är en magnetkameraundersökning. Du kommer få fylla i ett antal enkäter om din psykiska hälsa och personlighet, samt genomgå en psykiatrisk intervju för att utesluta pågående depression eller ångestsyndrom. Du kommer även behöva fylla i dagliga skattningsskalor för att säkerställa att du INTE har PMDS.

För att delta behöver uppfylla följande kriterier:
- ingen PMDS
- regelbunden mens (25-31 dagar)
- ej använda något hormonellt preventivmedel
- ingen behandling med antidepressiva under senaste 3 månaderna
- ingen pågående graviditet eller amning

Observera att studien utförs i Uppsala!

Vill du vara med som frisk kontrollperson i en studie som handlar om hur progesteron och läkemedelsbehandling påverkar känslobearbetning hos kvinnor med premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS)?

Studien innebär 2 besök på kliniken på Akademiska sjukhuset, varav ett är en magnetkameraundersökning. Du kommer få fylla i ett antal enkäter om din psykiska hälsa och personlighet, samt genomgå en psykiatrisk intervju för att utesluta pågående depression eller ångestsyndrom. Du kommer även behöva fylla i dagliga skattningsskalor för att säkerställa att du INTE har PMDS.

För att delta behöver uppfylla följande kriterier:
- ingen PMDS
- regelbunden mens (25-31 dagar)
- ej använda något hormonellt preventivmedel
- ingen behandling med antidepressiva under senaste 3 månaderna
- ingen pågående graviditet eller amning

Observera att studien utförs i Uppsala!