Lider du av kronisk njursvikt? | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Lider du av kronisk njursvikt?

Av Ewa Karlsson Skapad: 2021-09-09

Hjälp oss utveckla behandlingen av kronisk njursvikt. Studiens syfte är att testa ett studieläkemedel med avsikt att se om det hjälper människor med kronisk njursvikt (CKD). Det förväntas få blodkärlen i njurarna att slappna av och med tiden förbättra njurarnas funktion och sakta ner eller stoppa CKD-förloppet.

Hjälp oss utveckla behandlingen av kronisk njursvikt. Studiens syfte är att testa ett studieläkemedel med avsikt att se om det hjälper människor med kronisk njursvikt (CKD). Det förväntas få blodkärlen i njurarna att slappna av och med tiden förbättra njurarnas funktion och sakta ner eller stoppa CKD-förloppet.