Friska försökspersoner sökes till studie om uppvärmda tobaksprodukter (Karolinska Institutet) | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Friska försökspersoner sökes till studie om uppvärmda tobaksprodukter (Karolinska Institutet)

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Georgy Melnikov Skapad: 2021-09-24

Syfte: Studera förekomst av lättflyktiga organiska föreningar i utandningsluften efter användning av upphettade tobaksprodukter (IQOS)

För vem: Män och kvinnor i åldrar 18-40 år. BMI under 30.
Sällananvändare av cigaretter (”feströkare”, max 10 cigaretter per månad) eller snus (max 10 snuspåsar per månad).
Du ska vara frisk, dvs ej använda mediciner regelbundet eller ha någon luftvägssjukdom. Du skall ej vara gravid.

Vad ingår: Vid två tillfällen kommer du att ”röka” IQOS-cigarett. Vid ena tillfället med tobaksprodukt och vid det andra tillfället på låtsas (“Sham-röka”). Vi mäter förekomst av skadliga ämnen i utandningsluften förenat med användning av IQOS. Vi kommer också ta prov för förekomst av nikotin i blodet innan rökningen. Tidsåtgång ca 2 timmar vid två tillfällen med minst 1 veckas mellanrum. Försöken hålls mellan v41 och v46.

Ekonomisk ersättning utgår med 1000 SEK eller "superpresentkort" värde 1000 SEK.
Studien kommer att hållas på Danderyds Sjukhus i Stockholm.

Syfte: Studera förekomst av lättflyktiga organiska föreningar i utandningsluften efter användning av upphettade tobaksprodukter (IQOS)

För vem: Män och kvinnor i åldrar 18-40 år. BMI under 30.
Sällananvändare av cigaretter (”feströkare”, max 10 cigaretter per månad) eller snus (max 10 snuspåsar per månad).
Du ska vara frisk, dvs ej använda mediciner regelbundet eller ha någon luftvägssjukdom. Du skall ej vara gravid.

Vad ingår: Vid två tillfällen kommer du att ”röka” IQOS-cigarett. Vid ena tillfället med tobaksprodukt och vid det andra tillfället på låtsas (“Sham-röka”). Vi mäter förekomst av skadliga ämnen i utandningsluften förenat med användning av IQOS. Vi kommer också ta prov för förekomst av nikotin i blodet innan rökningen. Tidsåtgång ca 2 timmar vid två tillfällen med minst 1 veckas mellanrum. Försöken hålls mellan v41 och v46.

Ekonomisk ersättning utgår med 1000 SEK eller "superpresentkort" värde 1000 SEK.
Studien kommer att hållas på Danderyds Sjukhus i Stockholm.