Studie 361, friska män och friska ej fertila kvinnor | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Studie 361, friska män och friska ej fertila kvinnor

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Jenny Högblad Skapad: 2021-10-08

Vi söker friska personer, 18–65 år, till en läkemedelsstudie med ett läkemedel under utveckling för behandling av livsstils- och åldersrelaterade sjukdomar som förhöjt blodsocker, insulinresistens och hjärtkärlsjukdomar.

Syftet med studien är att undersöka hur läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Målgrupp: män och icke-fertila kvinnor

Kriterier för deltagande:
- Vara frisk
- BMI mellan 18–30 kg/m2
- Ej röka/snusa regelbundet
- Ej ha högt blodtryck
- Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
- Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
- Män måste vara steriliserade eller villiga att använda kondom vid heterosexuella samlag under studiens gång
- Kvinnor behöver ha passerat klimakteriet eller vara steriliserade

Studien består av 5 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, ett startbesök samt 3 uppföljningsbesök på kliniken. Totalt kommer du att få inta läkemedlet i tablettform under 21 dagar.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Skicka en intresseanmälan via länken här på accindi eller besök forskningsperson.se

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi söker friska personer, 18–65 år, till en läkemedelsstudie med ett läkemedel under utveckling för behandling av livsstils- och åldersrelaterade sjukdomar som förhöjt blodsocker, insulinresistens och hjärtkärlsjukdomar.

Syftet med studien är att undersöka hur läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Målgrupp: män och icke-fertila kvinnor

Kriterier för deltagande:
- Vara frisk
- BMI mellan 18–30 kg/m2
- Ej röka/snusa regelbundet
- Ej ha högt blodtryck
- Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
- Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
- Män måste vara steriliserade eller villiga att använda kondom vid heterosexuella samlag under studiens gång
- Kvinnor behöver ha passerat klimakteriet eller vara steriliserade

Studien består av 5 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, ett startbesök samt 3 uppföljningsbesök på kliniken. Totalt kommer du att få inta läkemedlet i tablettform under 21 dagar.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Skicka en intresseanmälan via länken här på accindi eller besök forskningsperson.se

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).