Studie 365, friska 18-70 år | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Studie 365, friska 18-70 år

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Jenny Högblad Skapad: 2021-10-08

Vi söker friska personer till en studie med ett läkemedel under utveckling mot en autoimmun sjukdom (systemisk skleros).

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet, hur det tolereras samt hur det tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen när det tas tillsammans med ett annat redan godkänt läkemedel.

Målgrupp: friska män och friska icke-fertila kvinnor, 18–70 år.

Kriterier för deltagande:
- Vara frisk
- BMI mellan 19–30 kg/m2
- Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
- Ej röka/snusa regelbundet
- Ej ha svårigheter att svälja (läkemedlen tas som kapslar och som drickbar lösning)
- Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
- Kvinnor behöver ha passerat klimakteriet eller vara sterila
- Män behöver vara villiga att använda kondom vid samlag under studiens gång fram tills 4 veckor efter sista dos, samt att dess kvinnliga partner behöver använda för studien godkända preventivmedel.

Studien består av 12 besök på vår klinik i Uppsala; 2 hälsokontroller, 3 dosbesök, 6 korta uppföljningsbesök samt ett avslutningsbesök. Du kommer att få testa prövningsläkemedlet tillsammans med totalt två olika redan godkända läkemedel, men vid separata tillfällen (dosbesöken). Vid dessa besök kommer du även att övernatta en natt (totalt 3 nätter).

Obs, studien kan komma att bli förkortad till endast 8 besök beroende på resultat efter andra dosbesöket.

Under studiens gång bör du skydda dig mot solen.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Anmäl dig via länken här eller på forskningsperson.se

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi söker friska personer till en studie med ett läkemedel under utveckling mot en autoimmun sjukdom (systemisk skleros).

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet, hur det tolereras samt hur det tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen när det tas tillsammans med ett annat redan godkänt läkemedel.

Målgrupp: friska män och friska icke-fertila kvinnor, 18–70 år.

Kriterier för deltagande:
- Vara frisk
- BMI mellan 19–30 kg/m2
- Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
- Ej röka/snusa regelbundet
- Ej ha svårigheter att svälja (läkemedlen tas som kapslar och som drickbar lösning)
- Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
- Kvinnor behöver ha passerat klimakteriet eller vara sterila
- Män behöver vara villiga att använda kondom vid samlag under studiens gång fram tills 4 veckor efter sista dos, samt att dess kvinnliga partner behöver använda för studien godkända preventivmedel.

Studien består av 12 besök på vår klinik i Uppsala; 2 hälsokontroller, 3 dosbesök, 6 korta uppföljningsbesök samt ett avslutningsbesök. Du kommer att få testa prövningsläkemedlet tillsammans med totalt två olika redan godkända läkemedel, men vid separata tillfällen (dosbesöken). Vid dessa besök kommer du även att övernatta en natt (totalt 3 nätter).

Obs, studien kan komma att bli förkortad till endast 8 besök beroende på resultat efter andra dosbesöket.

Under studiens gång bör du skydda dig mot solen.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Anmäl dig via länken här eller på forskningsperson.se

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).