Vill du ha en större förståelse för hur din hjärna fungerar? | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Vill du ha en större förståelse för hur din hjärna fungerar?

Av Ludwig Franke Föyen Skapad: 2021-10-14

Vi söker friska individer till en studie där vi vill jämföra hur våra digitala kognitiva test fungerar när utförs i en hemmamiljö på deltagarens egna utrustning. Efter ditt deltagande får du ditt resultat med en överblick av dina kognitiva förmågor – dvs. funktioner som minne, inlärning, snabbhet och planeringsförmåga. Deltagandet tar totalt ungefär 60 minuter.

Du kan delta om:

1. Du inte har någon kognitiv försämring, eller tar medicin som påverkar din kognition.
2. Du inte har deltagit i en tidigare studie hos oss på Mindmore (tidigare Minnemera)

Deltagandet består av fem steg:

1. Du anmäler intresse via Accindi

2. En av våra forskare kontaktar er med mer information om studien.

3. När vi är redo för datainsamling skickar vår forskare ut ett frågeformulär där du kan ange samtycke till att delta.

4, Vår forskare skickar en deltagarkod till ditt telefonnummer via SMS. Du anger deltagarkoden när du fyller i formuläret.

5. Vår forskare skickar ut det kognitiva testet till din mailadress. Du har 7 dagar på dig att utföra testet (antingen på den bokade tiden eller när det passar dig).

När vi börjar bli klara med studien får du ditt resultat i ett skyddat meddelande på mailen.

Information om Mindmore och syftet med studien:

Mindmore erbjuder digitala kognitiva test som idag används på ett antal kliniker i Sverige. De traditionella testerna som Mindmore baseras på används av neuropsykologer världen över. I samband med COVID-19 har Mindmore fått många förfrågningar om digitaliserad distanstestning: att istället för att testa på kliniken, testa hemma från patientens egna dator eller surfplatta. Vissa av testen har nu blivit anpassade för detta, med behöver valideras innan de kan användas inom vården: fungerar testen som väntat? Finns det en skillnad på test som utförs på distans och på plats? Ditt deltagande kommer hjälpa oss att svara på den frågan, och på lång sikt hjälpa patienter med kognitiv svikt som inte har möjlighet att komma till kliniken. Därtill kommer du få dina testresultat som visar dina kognitiva styrkor och svagheter!

Studien utförs i samarbete med Karolinska Institutet och har godkännande från Etikprövningsmyndigheten.

Vi söker friska individer till en studie där vi vill jämföra hur våra digitala kognitiva test fungerar när utförs i en hemmamiljö på deltagarens egna utrustning. Efter ditt deltagande får du ditt resultat med en överblick av dina kognitiva förmågor – dvs. funktioner som minne, inlärning, snabbhet och planeringsförmåga. Deltagandet tar totalt ungefär 60 minuter.

Du kan delta om:

1. Du inte har någon kognitiv försämring, eller tar medicin som påverkar din kognition.
2. Du inte har deltagit i en tidigare studie hos oss på Mindmore (tidigare Minnemera)

Deltagandet består av fem steg:

1. Du anmäler intresse via Accindi

2. En av våra forskare kontaktar er med mer information om studien.

3. När vi är redo för datainsamling skickar vår forskare ut ett frågeformulär där du kan ange samtycke till att delta.

4, Vår forskare skickar en deltagarkod till ditt telefonnummer via SMS. Du anger deltagarkoden när du fyller i formuläret.

5. Vår forskare skickar ut det kognitiva testet till din mailadress. Du har 7 dagar på dig att utföra testet (antingen på den bokade tiden eller när det passar dig).

När vi börjar bli klara med studien får du ditt resultat i ett skyddat meddelande på mailen.

Information om Mindmore och syftet med studien:

Mindmore erbjuder digitala kognitiva test som idag används på ett antal kliniker i Sverige. De traditionella testerna som Mindmore baseras på används av neuropsykologer världen över. I samband med COVID-19 har Mindmore fått många förfrågningar om digitaliserad distanstestning: att istället för att testa på kliniken, testa hemma från patientens egna dator eller surfplatta. Vissa av testen har nu blivit anpassade för detta, med behöver valideras innan de kan användas inom vården: fungerar testen som väntat? Finns det en skillnad på test som utförs på distans och på plats? Ditt deltagande kommer hjälpa oss att svara på den frågan, och på lång sikt hjälpa patienter med kognitiv svikt som inte har möjlighet att komma till kliniken. Därtill kommer du få dina testresultat som visar dina kognitiva styrkor och svagheter!

Studien utförs i samarbete med Karolinska Institutet och har godkännande från Etikprövningsmyndigheten.