Vill du titta på en film? (onlinestudie) | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Vill du titta på en film? (onlinestudie)

Av Laura Singh Skapad: 2021-11-16

Vi söker nu deltagare för att undersöka hur människor reagerar på vad som kan uppfattas som emotionellt obehagligt material kopplat till COVID-19 pandemin. Detta för att kunna hitta sätt att hjälpa människor som har varit utsatta för traumatiska händelser t.ex. under COVID-19.

Studien består av antingen en eller två sessioner och deltagande görs helt på distans via dator/smartphone och tar antingen ca 45 minuter (en session) eller sammanlagt ca 2 timmar (två sessioner).

Session 1: Frågeformulär (t.ex. om ditt nuvarande humör) → se en ca 10 minuter lång film som innehåller material som kan uppfattas vara emotionellt obehagligt kopplat till COVID-19 → utföra enklare aktiviteter på din smartphone (t.ex. spela ett spel/lyssna på en podcast).

Eventuellt
Mellan session 1 och 2: Dagligen registrera om du har haft påträngande minnen av filmen
Session 2: Ytterligare frågeformulär

I slutet av deltagande: Vidare information om studien samt ersättning (presentkort på Akademibokhandeln på 100 SEK/timme som du har deltagit i experimentet).

För att delta i studien måste du:
● Vara över 18 år,
● Ej ha deltagit i en liknande studie,
● Inte få behandling för psykiska besvär,
● Ej ha en neurologisk sjukdom,
● Inte genomgå en stressframkallande examination under den vecka du deltar,
● Har tillgång till en internetansluten Dator/ smartphone,
● Vara villig att se en film som innehåller emotionellt obehagligt material.

Har du frågor? Hör gärna av dig till oss på smartphonestudie@psyk.uu.se

Vi söker nu deltagare för att undersöka hur människor reagerar på vad som kan uppfattas som emotionellt obehagligt material kopplat till COVID-19 pandemin. Detta för att kunna hitta sätt att hjälpa människor som har varit utsatta för traumatiska händelser t.ex. under COVID-19.

Studien består av antingen en eller två sessioner och deltagande görs helt på distans via dator/smartphone och tar antingen ca 45 minuter (en session) eller sammanlagt ca 2 timmar (två sessioner).

Session 1: Frågeformulär (t.ex. om ditt nuvarande humör) → se en ca 10 minuter lång film som innehåller material som kan uppfattas vara emotionellt obehagligt kopplat till COVID-19 → utföra enklare aktiviteter på din smartphone (t.ex. spela ett spel/lyssna på en podcast).

Eventuellt
Mellan session 1 och 2: Dagligen registrera om du har haft påträngande minnen av filmen
Session 2: Ytterligare frågeformulär

I slutet av deltagande: Vidare information om studien samt ersättning (presentkort på Akademibokhandeln på 100 SEK/timme som du har deltagit i experimentet).

För att delta i studien måste du:
● Vara över 18 år,
● Ej ha deltagit i en liknande studie,
● Inte få behandling för psykiska besvär,
● Ej ha en neurologisk sjukdom,
● Inte genomgå en stressframkallande examination under den vecka du deltar,
● Har tillgång till en internetansluten Dator/ smartphone,
● Vara villig att se en film som innehåller emotionellt obehagligt material.

Har du frågor? Hör gärna av dig till oss på smartphonestudie@psyk.uu.se