Vaccin mot RS-virus för dig med hjärt- eller lungsjukdom | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Vaccin mot RS-virus för dig med hjärt- eller lungsjukdom

Av Jenny Högblad Skapad: 2021-11-18

Hjälp oss sätta stopp för RS-virus, var med i vår studie

Vi söker deltagare i åldrarna 18–59 år i riskgrupp (dvs hjärt- eller lungsjukdom) samt 65 år eller äldre.

Hos små barn, vuxna i åldrarna 60 år och äldre, hos personer med försvagat immunförsvar och hos personer med kronisk hjärt- och lungsjukdom, kan RS-virus orsaka allvarliga infektioner som kan leda till sjukhusvistelse. Det finns idag ingen godkänd behandling eller vaccin mot RS-virus. Men vi arbetar för att det ska kunna ändras.

Nu startar vi en forskningsstudie för att utvärdera säkerhet och immunsvar av ett nytt vaccin mot RS-virusinfektion. Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur vaccinet fungerar hos vuxna (18–59 år) som har stabil hälsa eller som har en ökad risk (t.ex astma, KOL och hjärtsvikt) för allvarlig RS-virus-sjukdom eller vuxna som är 65 år eller äldre.

För mer information kontakta vår klinik genom att fylla i anmälningsformuläret via länken eller maila forsoksperson.stockholm@clinsmart.se

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

Hjälp oss sätta stopp för RS-virus, var med i vår studie

Vi söker deltagare i åldrarna 18–59 år i riskgrupp (dvs hjärt- eller lungsjukdom) samt 65 år eller äldre.

Hos små barn, vuxna i åldrarna 60 år och äldre, hos personer med försvagat immunförsvar och hos personer med kronisk hjärt- och lungsjukdom, kan RS-virus orsaka allvarliga infektioner som kan leda till sjukhusvistelse. Det finns idag ingen godkänd behandling eller vaccin mot RS-virus. Men vi arbetar för att det ska kunna ändras.

Nu startar vi en forskningsstudie för att utvärdera säkerhet och immunsvar av ett nytt vaccin mot RS-virusinfektion. Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur vaccinet fungerar hos vuxna (18–59 år) som har stabil hälsa eller som har en ökad risk (t.ex astma, KOL och hjärtsvikt) för allvarlig RS-virus-sjukdom eller vuxna som är 65 år eller äldre.

För mer information kontakta vår klinik genom att fylla i anmälningsformuläret via länken eller maila forsoksperson.stockholm@clinsmart.se

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.