Studie om mänsklig kommunikation | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Studie om mänsklig kommunikation

Av Axel G. Ekström Skapad: 2021-11-19

Hej

Just nu söker vi deltagare till en studie vid KTHs avdelning för Tal, Musik & Hörsel.

Studien är i två delar:
(1) Vi vill spela in dina ögonrörelser medan du tittar på filmer av människor som samtalar (~20 minuter).
(2) Vi vill spela in dina ögonrörelser och din röst medan du högläser några kortare texter (~25 minuter).

För att delta behöver du (1) tala svenska som (ett av dina) modersmål, och (2) inte ha några allvarliga ögonfel som påverkar ögonens rörelser (exempelvis nystagmus). Glasögon är som regel inte problematiskt, men stålbågar utgör sällsynta undantagsfall.

Som tack för ditt deltagande får du en biobiljett.

Vid frågor är du välkommen att kontakta experimentledare Axel G. Ekström: axeleks@kth.se

Välkommen!

Hej

Just nu söker vi deltagare till en studie vid KTHs avdelning för Tal, Musik & Hörsel.

Studien är i två delar:
(1) Vi vill spela in dina ögonrörelser medan du tittar på filmer av människor som samtalar (~20 minuter).
(2) Vi vill spela in dina ögonrörelser och din röst medan du högläser några kortare texter (~25 minuter).

För att delta behöver du (1) tala svenska som (ett av dina) modersmål, och (2) inte ha några allvarliga ögonfel som påverkar ögonens rörelser (exempelvis nystagmus). Glasögon är som regel inte problematiskt, men stålbågar utgör sällsynta undantagsfall.

Som tack för ditt deltagande får du en biobiljett.

Vid frågor är du välkommen att kontakta experimentledare Axel G. Ekström: axeleks@kth.se

Välkommen!