Vett och Etikett på bio | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Vett och Etikett på bio

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Gustav Bengtsson Skapad: 2021-11-22

Den här studien är en enkät med intentionen om att kartlägga hur individer ser på oskrivna regler på biografer.
Enkäten innehåller på 10 frågor och tar sitt avstamp i hur den enskilde individen ser på biografer och vilka normer som finns inom detta utrymme.
Undersökningen görs av student vid Högskolan i Dalarna

Den här studien är en enkät med intentionen om att kartlägga hur individer ser på oskrivna regler på biografer.
Enkäten innehåller på 10 frågor och tar sitt avstamp i hur den enskilde individen ser på biografer och vilka normer som finns inom detta utrymme.
Undersökningen görs av student vid Högskolan i Dalarna