Är du sjukvårdspersonal? Besväras du av minnesbilder från COVID-19 pandemin? | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Är du sjukvårdspersonal? Besväras du av minnesbilder från COVID-19 pandemin?

Av Hulda Karlsson Skapad: 2021-11-25

Kan enkla kognitiva uppgifter hjälpa mot påträngande minnen?
Vår forskargrupp försöker hitta interventioner som kan minska förekomsten av påträngande minnen. Vi har sett lovande initiala resultat till exempel för patienter i akutsjukvård. Medicinsk sjukvårdspersonal har själva efterfrågat om de kan delta i vår forskning. Vi vill därför nu se om enkla kognitiva uppgifter kan hjälpa också för dig som är medicinsk sjukvårdspersonal.

Kompensation för att delta i hela studien: Presentkort om 300 kr att använda på H&M (skattepliktig förmån).

Du kan delta i studien om du:
*Är 18 år eller äldre
*Har haft klinisk tjänstgöring under COVID- 19 pandemin på vårdinrättning på sjukhuset (t.ex IVA, intermediärvård, vårdavdelning, ambulans). (Detta omfattar personal som arbetat för sjukhuset under denna tidsperiod och har haft patientkontakt)
*Har varit med om minst en traumatisk händelse i samband med ditt kliniska arbete som sjukvårdspersonal under COVID-19. (Exempel på sådana händelser kan vara ett traumatiskt eller tragiskt dödsfall för en patient; hot eller våld mot sjukvårdspersonal; situationer där vården av en patient misslyckades eller inte fungerade som planerat; händelser som innebar förhöjd risk för COVID-19 smitta; bevittna händelser som omgärdar en kollega som blivit sjuk eller avlidit av COVID-19.)
*Denna händelse/dessa händelser på arbetet innebar faktiskt eller risk för död, allvarlig skada eller sexuellt våld för dig eller för någon annan (till exempel traumatiskt eller tragiskt dödsfall för en patient)
*Den traumatiska händelsen/händelserna har skett under tiden sedan COVID-19 pandemin startade *Minns den traumatiska händelsen/händelserna
*Upplever besvärande påträngande minnen (av en traumatisk händelse i samband med ditt arbete som klinisk sjukvårdspersonal under COVID-19)
*mfl.

Hur går studien till?
Studien är helt digitaliserad och sköts via din dator eller smartphone. Kontakt med forskargruppen sker
via telefon, email eller videosamtal.
Om du deltar i studien kommer du att slumpas till att göra en av två enkla kognitiva uppgifter på din
smartphone. Du kan genomföra uppgiften självständigt men har möjlighet att få hjälp från oss.

Såhär kommer du i kontakt med forskargruppen: ekut@cns.ki.se
Mer information: https://www.ekutp.se

Kan enkla kognitiva uppgifter hjälpa mot påträngande minnen?
Vår forskargrupp försöker hitta interventioner som kan minska förekomsten av påträngande minnen. Vi har sett lovande initiala resultat till exempel för patienter i akutsjukvård. Medicinsk sjukvårdspersonal har själva efterfrågat om de kan delta i vår forskning. Vi vill därför nu se om enkla kognitiva uppgifter kan hjälpa också för dig som är medicinsk sjukvårdspersonal.

Kompensation för att delta i hela studien: Presentkort om 300 kr att använda på H&M (skattepliktig förmån).

Du kan delta i studien om du:
*Är 18 år eller äldre
*Har haft klinisk tjänstgöring under COVID- 19 pandemin på vårdinrättning på sjukhuset (t.ex IVA, intermediärvård, vårdavdelning, ambulans). (Detta omfattar personal som arbetat för sjukhuset under denna tidsperiod och har haft patientkontakt)
*Har varit med om minst en traumatisk händelse i samband med ditt kliniska arbete som sjukvårdspersonal under COVID-19. (Exempel på sådana händelser kan vara ett traumatiskt eller tragiskt dödsfall för en patient; hot eller våld mot sjukvårdspersonal; situationer där vården av en patient misslyckades eller inte fungerade som planerat; händelser som innebar förhöjd risk för COVID-19 smitta; bevittna händelser som omgärdar en kollega som blivit sjuk eller avlidit av COVID-19.)
*Denna händelse/dessa händelser på arbetet innebar faktiskt eller risk för död, allvarlig skada eller sexuellt våld för dig eller för någon annan (till exempel traumatiskt eller tragiskt dödsfall för en patient)
*Den traumatiska händelsen/händelserna har skett under tiden sedan COVID-19 pandemin startade *Minns den traumatiska händelsen/händelserna
*Upplever besvärande påträngande minnen (av en traumatisk händelse i samband med ditt arbete som klinisk sjukvårdspersonal under COVID-19)
*mfl.

Hur går studien till?
Studien är helt digitaliserad och sköts via din dator eller smartphone. Kontakt med forskargruppen sker
via telefon, email eller videosamtal.
Om du deltar i studien kommer du att slumpas till att göra en av två enkla kognitiva uppgifter på din
smartphone. Du kan genomföra uppgiften självständigt men har möjlighet att få hjälp från oss.

Såhär kommer du i kontakt med forskargruppen: ekut@cns.ki.se
Mer information: https://www.ekutp.se