Personer med svenska som modersmål sökes till online-enkät. | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Personer med svenska som modersmål sökes till online-enkät.

Av Victor Norrman Skapad: 2021-11-25

Har du svenska som modersmål och god färdighet inom engelska som andraspråk?

Deltagare sökes till en kort online-enkät om översättning från engelska till svenska.
Vi söker för närvarande personer med svenska som modersmål samt god förmåga inom engelska för att delta i ett forskningsprojekt som undersöker vilken översättning uppfattas som bäst av personer med svenska som modersmål.

Studien innebär ett tillfälle över zoom. Som del av studien kommer du att bli ombed att förse engelska ord med vad du anser vara den bästa svenska översättningen.

Deltagare: Vi söker personer med svenska som sitt enda modersmål, det vill säga att inget annat språk talats i hemmet under uppväxten; mellan 18 45 år gamla; innehar goda engelskkunskaper (innan zoom-mötet kommer din engelskförmåga att kontrolleras); Du måste ha lärt dig engelska som andraspråk (d.v.s. inte svenska och engelska simultant). Innan experimentet kommer du att bli informerad om experimentets alla procedurer och förhandskontrollerad för kriterier som utesluter deltagande.

Förhandskontroll: Innan du påbörjar översättningsuppgiften kommer du att utföra ett kort kunskapstest på engelska (om du har givit informerat samtycke). Testet tar 5 minuter. För att fortsätta med översättningsuppgiften krävs åtminstone 75 i resultat på engelska testet. Vid otillräckligt resultat kommer deltagande omedelbart avbrytas.

Hur lång tid tar studien? Inledningsvis kommer du att läsa ett dokument som informerar dig om experimentets alla procedurer. Om du samtycker till deltagande kommer du att utföra ett engelskatest. Om dina resultat är höga nog kommer du att få fylla i ett antal formulär (bakgrundsenkäter). Översättningsdelen tar ungefär 40 minuter. Hela studien tar ungefär 1 timme att genomföra. Du kommer bli tilldelad ett presentkort på 100 kronor vid slutfört deltagande. Vid otillräckligt resultat på engelskatestet tilldelas deltagaren INTE något presentkort.

Om du är intresserad av att delta, vänligen skicka ett mejl till victor.norrman@biling.su.se. Vänligen skriv “Swedish-speaking learner of English” i ämnesfältet och inkludera följande information i ditt mejl: namn, mejladress, och tillgänglighet.

Tack så mycket!
Dr. José Alemán Bañón (Forskningsledare)
Victor Norrman (Forskningsassistent)
Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Har du svenska som modersmål och god färdighet inom engelska som andraspråk?

Deltagare sökes till en kort online-enkät om översättning från engelska till svenska.
Vi söker för närvarande personer med svenska som modersmål samt god förmåga inom engelska för att delta i ett forskningsprojekt som undersöker vilken översättning uppfattas som bäst av personer med svenska som modersmål.

Studien innebär ett tillfälle över zoom. Som del av studien kommer du att bli ombed att förse engelska ord med vad du anser vara den bästa svenska översättningen.

Deltagare: Vi söker personer med svenska som sitt enda modersmål, det vill säga att inget annat språk talats i hemmet under uppväxten; mellan 18 45 år gamla; innehar goda engelskkunskaper (innan zoom-mötet kommer din engelskförmåga att kontrolleras); Du måste ha lärt dig engelska som andraspråk (d.v.s. inte svenska och engelska simultant). Innan experimentet kommer du att bli informerad om experimentets alla procedurer och förhandskontrollerad för kriterier som utesluter deltagande.

Förhandskontroll: Innan du påbörjar översättningsuppgiften kommer du att utföra ett kort kunskapstest på engelska (om du har givit informerat samtycke). Testet tar 5 minuter. För att fortsätta med översättningsuppgiften krävs åtminstone 75 i resultat på engelska testet. Vid otillräckligt resultat kommer deltagande omedelbart avbrytas.

Hur lång tid tar studien? Inledningsvis kommer du att läsa ett dokument som informerar dig om experimentets alla procedurer. Om du samtycker till deltagande kommer du att utföra ett engelskatest. Om dina resultat är höga nog kommer du att få fylla i ett antal formulär (bakgrundsenkäter). Översättningsdelen tar ungefär 40 minuter. Hela studien tar ungefär 1 timme att genomföra. Du kommer bli tilldelad ett presentkort på 100 kronor vid slutfört deltagande. Vid otillräckligt resultat på engelskatestet tilldelas deltagaren INTE något presentkort.

Om du är intresserad av att delta, vänligen skicka ett mejl till victor.norrman@biling.su.se. Vänligen skriv “Swedish-speaking learner of English” i ämnesfältet och inkludera följande information i ditt mejl: namn, mejladress, och tillgänglighet.

Tack så mycket!
Dr. José Alemán Bañón (Forskningsledare)
Victor Norrman (Forskningsassistent)
Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet