Bidra till hjärnforskningen och få din egna kognitiva profil | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Bidra till hjärnforskningen och få din egna kognitiva profil

Av Ludwig Franke Föyen Skapad: 2022-01-05

Vi söker friska individer till en studie där vi vill jämföra hur våra digitala kognitiva test fungerar när de utförs på vårt kontor. Efter ditt deltagande får du ditt resultat med en överblick av dina kognitiva förmågor – dvs. funktioner som minne, inlärning, snabbhet och planeringsförmåga. Deltagande sker på vårt kontor i Stockholm vid KTH och tar ungefär 60 minuter.

Du kan delta om:

1. Du inte har någon kognitiv försämring, eller tar medicin som påverkar din kognition.
2. Du inte har deltagit i en tidigare studie hos oss på Mindmore (tidigare Minnemera)

Deltagande består av tre steg:

Du anmäler intresse via Accindi

En av våra forskare kontaktar er med mer information om studien och ger er möjlighet att boka ett testtillfälle.

När du kommer till vårt kontor får du fylla i några frågeformulär och fylla i en samtyckesblankett och sedan utföra vårt kognitiva test (Ungefär 60 minuter)

När vi börjar bli klara med studien får du ditt resultat i ett skyddat meddelande på mailen.

Information om Mindmore och syftet med studien:

Mindmore erbjuder digitala kognitiva test som idag används på ett antal kliniker i Sverige. De traditionella testerna som Mindmore baseras på används av neuropsykologer världen över. I samband med COVID-19 har Mindmore fått många förfrågningar om digitaliserad distanstestning: att istället för att testa på kliniken, testa hemma från patientens egna dator eller surfplatta. Vissa av testen har nu blivit anpassade för detta, med behöver valideras innan de kan användas inom vården: fungerar testen som väntat? Finns det en skillnad på test som utförs på distans och på plats? Ditt deltagande kommer hjälpa oss att svara på den frågan, och på lång sikt hjälpa patienter med kognitiv svikt som inte har möjlighet att komma till kliniken. Därtill kommer du få dina testresultat som visar dina kognitiva styrkor och svagheter!

Studien utförs i samarbete med Karolinska Institutet och har godkännande från Etikprövningsmyndigheten.

Funderingar? Nå oss på researchstudies@mindmore.com eller telefonnummer 072 821 51 55

Vi söker friska individer till en studie där vi vill jämföra hur våra digitala kognitiva test fungerar när de utförs på vårt kontor. Efter ditt deltagande får du ditt resultat med en överblick av dina kognitiva förmågor – dvs. funktioner som minne, inlärning, snabbhet och planeringsförmåga. Deltagande sker på vårt kontor i Stockholm vid KTH och tar ungefär 60 minuter.

Du kan delta om:

1. Du inte har någon kognitiv försämring, eller tar medicin som påverkar din kognition.
2. Du inte har deltagit i en tidigare studie hos oss på Mindmore (tidigare Minnemera)

Deltagande består av tre steg:

Du anmäler intresse via Accindi

En av våra forskare kontaktar er med mer information om studien och ger er möjlighet att boka ett testtillfälle.

När du kommer till vårt kontor får du fylla i några frågeformulär och fylla i en samtyckesblankett och sedan utföra vårt kognitiva test (Ungefär 60 minuter)

När vi börjar bli klara med studien får du ditt resultat i ett skyddat meddelande på mailen.

Information om Mindmore och syftet med studien:

Mindmore erbjuder digitala kognitiva test som idag används på ett antal kliniker i Sverige. De traditionella testerna som Mindmore baseras på används av neuropsykologer världen över. I samband med COVID-19 har Mindmore fått många förfrågningar om digitaliserad distanstestning: att istället för att testa på kliniken, testa hemma från patientens egna dator eller surfplatta. Vissa av testen har nu blivit anpassade för detta, med behöver valideras innan de kan användas inom vården: fungerar testen som väntat? Finns det en skillnad på test som utförs på distans och på plats? Ditt deltagande kommer hjälpa oss att svara på den frågan, och på lång sikt hjälpa patienter med kognitiv svikt som inte har möjlighet att komma till kliniken. Därtill kommer du få dina testresultat som visar dina kognitiva styrkor och svagheter!

Studien utförs i samarbete med Karolinska Institutet och har godkännande från Etikprövningsmyndigheten.

Funderingar? Nå oss på researchstudies@mindmore.com eller telefonnummer 072 821 51 55