Lider du av PMDS? | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Lider du av PMDS?

Av Sara Nyback Skapad: 2022-03-15

Vill du vara med i en klinisk prövning av en serotoninåterupptagshämmare (SSRI) för behandling av PMDS?

Studien innebär 3 besök på kliniken på Akademiska sjukhuset, varav två är magnetkameraundersökningar. Du kommer få fylla i ett antal enkäter om din psykiska hälsa och personlighet, samt genomgå en psykiatrisk intervju för att utesluta pågående depression eller ångestsyndrom. Du kommer även behöva fylla i dagliga skattningsskalor för att säkert bestämma att du har PMDS.

Om du uppfyller kriterierna för deltagande kommer du bli lottad antingen till behandling med aktivt läkemedel eller placebo. Behandling pågår i 14 dagar.

För att delta behöver du förutom lida av PMDS uppfylla följande kriterier:

- regelbunden mens (25-31 dagar)
- ej använda något hormonellt preventivmedel
- ingen behandling med antidepressiva under senaste 3 månaderna
- ingen pågående graviditet eller amning

Observera att besöken kommer ske på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vill du vara med i en klinisk prövning av en serotoninåterupptagshämmare (SSRI) för behandling av PMDS?

Studien innebär 3 besök på kliniken på Akademiska sjukhuset, varav två är magnetkameraundersökningar. Du kommer få fylla i ett antal enkäter om din psykiska hälsa och personlighet, samt genomgå en psykiatrisk intervju för att utesluta pågående depression eller ångestsyndrom. Du kommer även behöva fylla i dagliga skattningsskalor för att säkert bestämma att du har PMDS.

Om du uppfyller kriterierna för deltagande kommer du bli lottad antingen till behandling med aktivt läkemedel eller placebo. Behandling pågår i 14 dagar.

För att delta behöver du förutom lida av PMDS uppfylla följande kriterier:

- regelbunden mens (25-31 dagar)
- ej använda något hormonellt preventivmedel
- ingen behandling med antidepressiva under senaste 3 månaderna
- ingen pågående graviditet eller amning

Observera att besöken kommer ske på Akademiska sjukhuset i Uppsala.