KaSP- Karolinska Schizophrenia Project | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

KaSP- Karolinska Schizophrenia Project

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Lena Lundberg Skapad: 2022-04-04

Studie kring psykossjukdomar och hjärnans funktion

Med den här forskningen vill vi få mer kunskap om psykossjukdomar och därför söker vi kontrollpersoner till vår studie Karolinska Schizophrenia project. För att kunna medverka i forskningsprojektet krävs att du är psykiskt och kroppsligt frisk, inte tar någon medicin regelbundet, samt att du inte missbrukar alkohol eller andra droger.

Studien innefattar Positron Emissions Tomografi (PET) av hjärnan, magnetkamera-undersökning (MR) av hjärnan, läkarundersökning, blodprovstagning, urinprov, prov från ryggmärgsvätska (så kallad lumbalpunktion), hudbiopsi, psykologiska formulär och kognitiva tester. De flesta undersökningar genomförs på Karolinska Sjukhuset Solna.

Det sedvanliga försäkringsskydd som ingår i hälso- och sjukvården omfattar alla som deltar i denna studie. Du kommer att få ersättning för resor till och från undersökningstillfällena och en ekonomisk ersättning upp till 5000 kr (ersättning utbetalas i form av presentcheckar) för den tid det tar att gå igenom alla studieundersökningarna. I de fall där alla undersökningar inte kan utföras kommer ersättningen att minska.


Kompensation upp till 5000 kr

Studie kring psykossjukdomar och hjärnans funktion

Med den här forskningen vill vi få mer kunskap om psykossjukdomar och därför söker vi kontrollpersoner till vår studie Karolinska Schizophrenia project. För att kunna medverka i forskningsprojektet krävs att du är psykiskt och kroppsligt frisk, inte tar någon medicin regelbundet, samt att du inte missbrukar alkohol eller andra droger.

Studien innefattar Positron Emissions Tomografi (PET) av hjärnan, magnetkamera-undersökning (MR) av hjärnan, läkarundersökning, blodprovstagning, urinprov, prov från ryggmärgsvätska (så kallad lumbalpunktion), hudbiopsi, psykologiska formulär och kognitiva tester. De flesta undersökningar genomförs på Karolinska Sjukhuset Solna.

Det sedvanliga försäkringsskydd som ingår i hälso- och sjukvården omfattar alla som deltar i denna studie. Du kommer att få ersättning för resor till och från undersökningstillfällena och en ekonomisk ersättning upp till 5000 kr (ersättning utbetalas i form av presentcheckar) för den tid det tar att gå igenom alla studieundersökningarna. I de fall där alla undersökningar inte kan utföras kommer ersättningen att minska.


Kompensation upp till 5000 kr