Anocca Aferes | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Anocca Aferes

Av Fredrik Backrud Skapad: 2022-06-15

Vi vill komma i kontakt med dig som med ditt deltagande vill bidra till att driva forskningen framåt, vilket kan leda till nya effektiva medicinska behandlingar.
Studien utförs av Anocca AB som är ett svenskt bolag som testar och utvecklar kroppsegna läkemedel mot allvarliga sjukdomar, inklusive cancer. Du som forskningsperson genomgår en insamlingsprocess där en del av dina vita blodkroppar renas ut från ditt blod; denna process heter leukaferes och sker på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

För att delta i studien måste du vara man eller kvinna mellan 18-45 år och inte behandlas med vissa antiinflammatoriska eller immunsuppressiva läkemedel.
Det är också ett krav i studien att du ska kunna det svenska språket.

Studiemedverkan innebär ett första besök (screeningbesök) för studien behövs ett blodprov på c. 43 ml. Detta blodprov avgör ifall du passar för fortsatt deltagande i studien Du kommer att bli kontaktad för besked. Ytterligare ett besök där själva insamlingsprocessen genomförs (3-5h).

Du ersätts ekonomiskt för din medverkan i studien.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndighet.
Deltagande forskningspersoners personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679).

Vi vill komma i kontakt med dig som med ditt deltagande vill bidra till att driva forskningen framåt, vilket kan leda till nya effektiva medicinska behandlingar.
Studien utförs av Anocca AB som är ett svenskt bolag som testar och utvecklar kroppsegna läkemedel mot allvarliga sjukdomar, inklusive cancer. Du som forskningsperson genomgår en insamlingsprocess där en del av dina vita blodkroppar renas ut från ditt blod; denna process heter leukaferes och sker på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

För att delta i studien måste du vara man eller kvinna mellan 18-45 år och inte behandlas med vissa antiinflammatoriska eller immunsuppressiva läkemedel.
Det är också ett krav i studien att du ska kunna det svenska språket.

Studiemedverkan innebär ett första besök (screeningbesök) för studien behövs ett blodprov på c. 43 ml. Detta blodprov avgör ifall du passar för fortsatt deltagande i studien Du kommer att bli kontaktad för besked. Ytterligare ett besök där själva insamlingsprocessen genomförs (3-5h).

Du ersätts ekonomiskt för din medverkan i studien.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndighet.
Deltagande forskningspersoners personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679).