Deltagare med MYCKET GODA engelskkunskaper sökes till EEG-studie. | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Deltagare med MYCKET GODA engelskkunskaper sökes till EEG-studie.

Av Victor Norrman Skapad: 2022-07-25

Deltagare sökes till en hjärnavbildningsstudie på Stockholms Universitet

Vi söker för närvarande personer med svenska som modersmål samt god förmåga inom engelska för att delta i ett forskningsprojekt som undersöker hur hjärnan bearbetar ord från ett andraspråk.

Studien innebär ett besök till Flerspråkighetslaboratoriet (Stockholms Universitet). Som del av studien kommer du få läsa meningar på engelska medan din hjärnaktivitet avläses med hjälp av EEG (Elektroencefalografi). EEG-proceduren är fullkomligt säker, icke-invasiv och smärtfri. Studien har blivit utvärderad av Etikprövningsmyndigheten och fått godkännande (2022-01920-01).

Deltagare:
Vi söker personer med svenska som sitt enda modersmål som är högerhänta; mellan 18 - 45 år gamla; innehar goda engelskkunskaper (innan besöket kommer dina engelskaförmågor att kontrolleras); är utan historia av hjärnrelaterade sjukdomar eller inlärningssvårigheter; och har normal eller korrigerad-till-normal syn (deltagare kan bära kontaktlinser). Du måste ha lärt dig engelska som andraspråk (d.v.s. inte svenska och engelska simultant). Innan experimentet kommer du att bli informerad om experimentets alla procedurer och förhandskontrollerad för kriterier som utesluter deltagande.

Förhandskontroll:
Innan du kommer till laboratoriet kommer du att utföra ett kort kunskapstest på engelska (om du har givit informerat samtycke). Testet tar 5 minuter. Om dina engelskförmågor är höga nog kommer du att bli inbjuden till att delta i EEG-studien. Vi kommer att informera dig om alla försiktighetsåtgärder som vidtas i laboratoriet för att förhindra spridningen av COVID-19.

Hur lång tid tar besöket hos Flerspråkighetslaboratoriet?
Inledningsvis kommer du att läsa ett dokument som informerar dig om experimentets alla procedurer. Om du samtycker till deltagande kommer du att fylla i ett antal formulär (bakgrundsenkäter). EEG-delen av experimentet kommer att ta ungefär 2 timmar, förberedelser och applicering av utrustning inkluderat. EEG-inspelningen självt tar ungefär 75-90 minuter. Därefter utför du fyra korta kognitionsuppgifter samt ett kort grammatiktest på engelska. Hela besöket tar ungefär 3 timmar. Du kommer bli tilldelad totalt 500 kronor i presentkort vid slutfört deltagande.

Deltagare sökes till en hjärnavbildningsstudie på Stockholms Universitet

Vi söker för närvarande personer med svenska som modersmål samt god förmåga inom engelska för att delta i ett forskningsprojekt som undersöker hur hjärnan bearbetar ord från ett andraspråk.

Studien innebär ett besök till Flerspråkighetslaboratoriet (Stockholms Universitet). Som del av studien kommer du få läsa meningar på engelska medan din hjärnaktivitet avläses med hjälp av EEG (Elektroencefalografi). EEG-proceduren är fullkomligt säker, icke-invasiv och smärtfri. Studien har blivit utvärderad av Etikprövningsmyndigheten och fått godkännande (2022-01920-01).

Deltagare:
Vi söker personer med svenska som sitt enda modersmål som är högerhänta; mellan 18 - 45 år gamla; innehar goda engelskkunskaper (innan besöket kommer dina engelskaförmågor att kontrolleras); är utan historia av hjärnrelaterade sjukdomar eller inlärningssvårigheter; och har normal eller korrigerad-till-normal syn (deltagare kan bära kontaktlinser). Du måste ha lärt dig engelska som andraspråk (d.v.s. inte svenska och engelska simultant). Innan experimentet kommer du att bli informerad om experimentets alla procedurer och förhandskontrollerad för kriterier som utesluter deltagande.

Förhandskontroll:
Innan du kommer till laboratoriet kommer du att utföra ett kort kunskapstest på engelska (om du har givit informerat samtycke). Testet tar 5 minuter. Om dina engelskförmågor är höga nog kommer du att bli inbjuden till att delta i EEG-studien. Vi kommer att informera dig om alla försiktighetsåtgärder som vidtas i laboratoriet för att förhindra spridningen av COVID-19.

Hur lång tid tar besöket hos Flerspråkighetslaboratoriet?
Inledningsvis kommer du att läsa ett dokument som informerar dig om experimentets alla procedurer. Om du samtycker till deltagande kommer du att fylla i ett antal formulär (bakgrundsenkäter). EEG-delen av experimentet kommer att ta ungefär 2 timmar, förberedelser och applicering av utrustning inkluderat. EEG-inspelningen självt tar ungefär 75-90 minuter. Därefter utför du fyra korta kognitionsuppgifter samt ett kort grammatiktest på engelska. Hela besöket tar ungefär 3 timmar. Du kommer bli tilldelad totalt 500 kronor i presentkort vid slutfört deltagande.