Spirituella | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Spirituella

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Gustav Bengtsson Skapad: 2022-11-16

Denna studie görs från Högskolan Dalarna och vänder sig till spirituella människor i alla åldrar.
Syftet med undersökningen är att förstå och konkretisera hur unga människor ser på andlighet och spiritualism. Studien görs via enkät och semi-strukturerad intervju,

Denna studie görs från Högskolan Dalarna och vänder sig till spirituella människor i alla åldrar.
Syftet med undersökningen är att förstå och konkretisera hur unga människor ser på andlighet och spiritualism. Studien görs via enkät och semi-strukturerad intervju,