Vi söker friska personer till en läkemedelsstudie. (Open Corona) | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Vi söker friska personer till en läkemedelsstudie. (Open Corona)

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Fredrik Backrud Skapad: 2022-11-22

Vi söker friska personer, 18–60 år, till en klinisk studie med ett Covid-19-vaccin under utveckling. Detta är första gången som vaccinet administreras i människa. Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och effektivitet i form av uppmätt immunrespons mot flera varianter av SAR-CoV-2 och skydd mot viruset. Förhoppningen är att detta DNA-vaccin (som ges med en teknik kallad in vivo elektroporering) ska kunna bredda immunsvaret mot SARS-CoV-2 så att det har effekt mot nya virusvarianter.

Kriterier för deltagande:
• Ha fått tre doser mRNA-vaccin mot Covid-19
• Ej ha fått något icke-mRNA-vaccin mot Covid-19
• Ej ha fått annat vaccin senaste 2 veckorna eller planera annan vaccinering inom 3 månader efter studievaccinet
• Ej ha varit infekterad med SARS-CoV-2 senaste 2 veckorna
• Allmänt frisk
• BMI 20-30 kg/m2
• Ej ha tagit immunsupprimerande läkemedel t.ex. kortison senaste 3 månaderna
• Ej deltagit i en annan läkemedelsstudie senaste 4 veckorna
• Deltagare i fertil ålder måste använda godkända preventivmedel i 3 mån efter administrering av vaccinet

Studien består av totalt 6 besök på vår forskningsenhet. En hälsokontroll där vi tar blodprover och säkerställer med olika undersökningar att du passar för studien, ett besök för vaccineringen och fyra uppföljningsbesök där vi kontrollerar för biverkningar och samlar in blodprov. Vid vaccinationsbesöket behöver du stanna på forskningsavdelningen i 4 timmar efter att du fått vaccinet.
Du får ekonomisk ersättning för ditt deltagande.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi söker friska personer, 18–60 år, till en klinisk studie med ett Covid-19-vaccin under utveckling. Detta är första gången som vaccinet administreras i människa. Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och effektivitet i form av uppmätt immunrespons mot flera varianter av SAR-CoV-2 och skydd mot viruset. Förhoppningen är att detta DNA-vaccin (som ges med en teknik kallad in vivo elektroporering) ska kunna bredda immunsvaret mot SARS-CoV-2 så att det har effekt mot nya virusvarianter.

Kriterier för deltagande:
• Ha fått tre doser mRNA-vaccin mot Covid-19
• Ej ha fått något icke-mRNA-vaccin mot Covid-19
• Ej ha fått annat vaccin senaste 2 veckorna eller planera annan vaccinering inom 3 månader efter studievaccinet
• Ej ha varit infekterad med SARS-CoV-2 senaste 2 veckorna
• Allmänt frisk
• BMI 20-30 kg/m2
• Ej ha tagit immunsupprimerande läkemedel t.ex. kortison senaste 3 månaderna
• Ej deltagit i en annan läkemedelsstudie senaste 4 veckorna
• Deltagare i fertil ålder måste använda godkända preventivmedel i 3 mån efter administrering av vaccinet

Studien består av totalt 6 besök på vår forskningsenhet. En hälsokontroll där vi tar blodprover och säkerställer med olika undersökningar att du passar för studien, ett besök för vaccineringen och fyra uppföljningsbesök där vi kontrollerar för biverkningar och samlar in blodprov. Vid vaccinationsbesöket behöver du stanna på forskningsavdelningen i 4 timmar efter att du fått vaccinet.
Du får ekonomisk ersättning för ditt deltagande.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)