Studie 457 del II - användare av tobaksbaserat snus, 25-45 år | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Studie 457 del II - användare av tobaksbaserat snus, 25-45 år

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Michaela Hägg Ohlsson Skapad: 2023-01-17

Vi söker dig som använder tobaksbaserat snus dagligen sedan minst ett år tillbaka till en klinisk forskningsstudie.

Syftet med forskningsstudien är att mäta nedbrytningsprodukter (s.k. biomarkörer) av ämnen i plasma och urin som dagliga användare av nikotinpåsar, tobaksbaserat snus och cigaretter exponeras för jämfört med icke-användare av tobaks-/nikotinprodukter.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 25–45 år

Kriterier för deltagande:
• Vara frisk
• Ej delta i en annan klinisk prövning under studiens gång
• Fertila kvinnor måsta under studiens gång vara villiga att använda godkända preventivmedel alternativt vara heterosexuellt avhållsamma

Ersättning: 5725 kr för ditt deltagande samt reseersättning.

Studien kommer att utföras på CTC:s forskningsenheter i Uppsala och Stockholm. Studien består av tre besök på kliniken. Det första besöket är ett screeningbesök (hälsokontroll) då du undersöks för lämplighet att delta i studien och besök två och tre är studierelaterade besök. Du kommer bland annat få lämna urin- och blodprov under dina besök. Under studien väljer du en tobaks-/nikotinprodukt som du uteslutande kommer att använda under studien. Den valda produkten ska vara det produktmärke, nikotinstyrka och smak du har använt mest under den senaste månaden.

Observera att denna studie består av fyra olika grupper med olika kriterier. Du hittar de andra grupperna på vår hemsida.

Vill du delta eller ha mer information? Anmäl ditt intresse via länken här på Accindi.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi söker dig som använder tobaksbaserat snus dagligen sedan minst ett år tillbaka till en klinisk forskningsstudie.

Syftet med forskningsstudien är att mäta nedbrytningsprodukter (s.k. biomarkörer) av ämnen i plasma och urin som dagliga användare av nikotinpåsar, tobaksbaserat snus och cigaretter exponeras för jämfört med icke-användare av tobaks-/nikotinprodukter.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 25–45 år

Kriterier för deltagande:
• Vara frisk
• Ej delta i en annan klinisk prövning under studiens gång
• Fertila kvinnor måsta under studiens gång vara villiga att använda godkända preventivmedel alternativt vara heterosexuellt avhållsamma

Ersättning: 5725 kr för ditt deltagande samt reseersättning.

Studien kommer att utföras på CTC:s forskningsenheter i Uppsala och Stockholm. Studien består av tre besök på kliniken. Det första besöket är ett screeningbesök (hälsokontroll) då du undersöks för lämplighet att delta i studien och besök två och tre är studierelaterade besök. Du kommer bland annat få lämna urin- och blodprov under dina besök. Under studien väljer du en tobaks-/nikotinprodukt som du uteslutande kommer att använda under studien. Den valda produkten ska vara det produktmärke, nikotinstyrka och smak du har använt mest under den senaste månaden.

Observera att denna studie består av fyra olika grupper med olika kriterier. Du hittar de andra grupperna på vår hemsida.

Vill du delta eller ha mer information? Anmäl ditt intresse via länken här på Accindi.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).