Är du vuxen och har vaccinerats mot covid-19 med åtminstone tre doser av mRNA-vaccin? | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Är du vuxen och har vaccinerats mot covid-19 med åtminstone tre doser av mRNA-vaccin?

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Studieenheten Akademiskt Specialistcentrum Skapad: 2023-01-24

Välkommen att delta i en forskningsstudie om när det är bäst att ge en påfyllnadsdos.

Forskningsstudien ingå i det EU-finansierade nätverket VACCELERATE som syftar till att förbättra möjligheterna att genomföra kliniska vaccinprövningar i Europa.

I studien ingår 6 besök på Studieenheten, 4 blodprov och 1 telefonkontakt under 7 månader

Ansvarig huvudprövare är Helena Hervius Askling, överläkare infektionssjukdomar.
Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten

Adress: Sabbatsbergs sjukhus, Dalagatan 9 i Stockholm

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.
När du kontaktar oss kan vi komma att registrera dina kontaktuppgifter. Dataskyddslagstiftningen i EU (GDPR, General Data Protection Regulation) reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter
Välkommen att delta i en forskningsstudie om när det är bäst att ge en påfyllnadsdos.

Forskningsstudien ingå i det EU-finansierade nätverket VACCELERATE som syftar till att förbättra möjligheterna att genomföra kliniska vaccinprövningar i Europa.

I studien ingår 6 besök på Studieenheten, 4 blodprov och 1 telefonkontakt under 7 månader

Ansvarig huvudprövare är Helena Hervius Askling, överläkare infektionssjukdomar.
Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten

Adress: Sabbatsbergs sjukhus, Dalagatan 9 i Stockholm

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.
När du kontaktar oss kan vi komma att registrera dina kontaktuppgifter. Dataskyddslagstiftningen i EU (GDPR, General Data Protection Regulation) reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter


Välkommen att delta i en forskningsstudie om när det är bäst att ge en påfyllnadsdos.

Forskningsstudien ingå i det EU-finansierade nätverket VACCELERATE som syftar till att förbättra möjligheterna att genomföra kliniska vaccinprövningar i Europa.

I studien ingår 6 besök på Studieenheten, 4 blodprov och 1 telefonkontakt under 7 månader

Ansvarig huvudprövare är Helena Hervius Askling, överläkare infektionssjukdomar.
Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten

Adress: Sabbatsbergs sjukhus, Dalagatan 9 i Stockholm

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.
När du kontaktar oss kan vi komma att registrera dina kontaktuppgifter. Dataskyddslagstiftningen i EU (GDPR, General Data Protection Regulation) reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter
Välkommen att delta i en forskningsstudie om när det är bäst att ge en påfyllnadsdos.

Forskningsstudien ingå i det EU-finansierade nätverket VACCELERATE som syftar till att förbättra möjligheterna att genomföra kliniska vaccinprövningar i Europa.

I studien ingår 6 besök på Studieenheten, 4 blodprov och 1 telefonkontakt under 7 månader

Ansvarig huvudprövare är Helena Hervius Askling, överläkare infektionssjukdomar.
Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten

Adress: Sabbatsbergs sjukhus, Dalagatan 9 i Stockholm

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.
När du kontaktar oss kan vi komma att registrera dina kontaktuppgifter. Dataskyddslagstiftningen i EU (GDPR, General Data Protection Regulation) reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter