Hur snabbt förändras hjärnans volym? | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Hur snabbt förändras hjärnans volym?

Av Sara Rajala Skapad: 2023-02-01

Vad är det för studie?
Det här forskningsprojektet undersöker om tankekrävande och motoriska uppgifter leder till förändringar i hjärnvolym. Deltagares hjärnor undersöks med magnetresonanstomografi (MRI) på sjukhuset i Huddinge, samt magnetoencefalografi (MEG) vid Karolinska Institutet i Solna.

Finns det några risker?
En magnetkamera utsätter dig inte för strålning och har inga kända risker om säkerhetsföreskrifterna följs. För att delta i studien bedömer vi först om du kan vara med, t.ex. får du inte ha magnetiska föremål i kroppen.

Får man någon ersättning?
Som tack för dina bidrag erbjuds du en högupplöst anatomisk bild på din egen hjärna. Förutom en vanlig bildfil kan du även få tillgång till en 3D-bild av din hjärna.

Vem söker vi?
Vi söker friska deltagare mellan 18-40 år. För att vi ska kunna bedöma om du är en lämplig deltagare behöver du svara på frågor om dig själv via onlineformulär samt bokas in för en telefonintervju.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Deltagande forskningspersoners personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679).

Vad är det för studie?
Det här forskningsprojektet undersöker om tankekrävande och motoriska uppgifter leder till förändringar i hjärnvolym. Deltagares hjärnor undersöks med magnetresonanstomografi (MRI) på sjukhuset i Huddinge, samt magnetoencefalografi (MEG) vid Karolinska Institutet i Solna.

Finns det några risker?
En magnetkamera utsätter dig inte för strålning och har inga kända risker om säkerhetsföreskrifterna följs. För att delta i studien bedömer vi först om du kan vara med, t.ex. får du inte ha magnetiska föremål i kroppen.

Får man någon ersättning?
Som tack för dina bidrag erbjuds du en högupplöst anatomisk bild på din egen hjärna. Förutom en vanlig bildfil kan du även få tillgång till en 3D-bild av din hjärna.

Vem söker vi?
Vi söker friska deltagare mellan 18-40 år. För att vi ska kunna bedöma om du är en lämplig deltagare behöver du svara på frågor om dig själv via onlineformulär samt bokas in för en telefonintervju.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Deltagande forskningspersoners personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679).