Har du svenska som modersmål och god färdighet inom engelska som andraspråk? | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Har du svenska som modersmål och god färdighet inom engelska som andraspråk?

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Linnéa Björck Belmonte Skapad: 2023-02-01

Deltagare sökes till en hjärnavbildningsstudie på Stockholms Universitet

Vi söker för närvarande personer med svenska som modersmål samt god förmåga inom engelska för att delta i ett forskningsprojekt som undersöker hur hjärnan bearbetar ord från ett andraspråk.

Studien innebär ett besök till Flerspråkighetslaboratoriet (Stockholms Universitet). Som del av studien kommer du få läsa meningar på engelska medan din hjärnaktivitet avläses med hjälp av EEG (Elektroencefalografi). EEG-proceduren är fullkomligt säker, icke-invasiv och smärtfri. Studien har blivit utvärderad av Etikprövningsmyndigheten och fått godkännande (2022-01920-01).

Deltagare: Vi söker personer med svenska som modersmål (svenska måste ha varit det första språket du var exponerad till, t.ex. genom dina föräldrar) som är högerhänta; mellan 18 45 år gamla; innehar goda kunskaper i engelska (innan besöket kommer dina engelskaförmågor att kontrolleras); är utan historia av hjärnrelaterade sjukdomar eller inlärningssvårigheter; och har normal eller korrigerad-till-normal syn (deltagare kan bära kontaktlinser). Du måste ha lärt dig engelska som andraspråk, antingen genom skolan eller kontakter (t.ex., släktingar). Du måste ha börjat lära dig engelska efter 7 års ålder. Det är okej om du kunde några ord eller enkla meningar innan 7 års ålder, men du kan inte delta om du hade god förmåga inom engelska vid den åldern. Innan experimentet kommer du att bli informerad om experimentets alla procedurer och förhandskontrollerad för kriterier som utesluter deltagande.

Förhandskontroll: Innan du kommer till laboratoriet kommer du att utföra ett kort kunskapstest på engelska (om du har givit informerat samtycke). Testet tar 5 minuter. Om dina engelskförmågor är höga nog kommer du att bli inbjuden till att delta i EEG-studien. Vi kommer att informera dig om alla försiktighetsåtgärder som vidtas i laboratoriet för att förhindra spridningen av COVID-19.

Hur lång tid tar besöket hos Flerspråkighetslaboratoriet? Inledningsvis kommer du att läsa ett dokument som informerar dig om experimentets alla procedurer. Om du samtycker till deltagande kommer du att fylla i ett antal formulär (bakgrundsenkäter). EEG-delen av experimentet kommer att ta ungefär 2 timmar, förberedelser och applicering av utrustning inkluderat. EEG-inspelningen självt tar ungefär 75-90 minuter. Därefter utför du fyra korta kognitionsuppgifter samt ett kort grammatiktest på engelska. Hela besöket tar ungefär 3 timmar. Du kommer bli tilldelad totalt 500 kronor i presentkort vid slutfört deltagande.

Plats: Flerspråkighetslaboratoriet finns på tredje våningen i Södra Huset, hus D.

Besöksadressen: Flerspråkighetslaboratoriet, Institutionen för Svenska och Flerspråkighet; Universitetsvägen 10 D (Södra Huset) Rum D 349; Stockholms Universitet; SE-106 91, Stockholm.


Dr. José Alemán Bañón (Forskningsledare) och Linnéa Björk Belmonte (Forskningsassistent)
Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Deltagare sökes till en hjärnavbildningsstudie på Stockholms Universitet

Vi söker för närvarande personer med svenska som modersmål samt god förmåga inom engelska för att delta i ett forskningsprojekt som undersöker hur hjärnan bearbetar ord från ett andraspråk.

Studien innebär ett besök till Flerspråkighetslaboratoriet (Stockholms Universitet). Som del av studien kommer du få läsa meningar på engelska medan din hjärnaktivitet avläses med hjälp av EEG (Elektroencefalografi). EEG-proceduren är fullkomligt säker, icke-invasiv och smärtfri. Studien har blivit utvärderad av Etikprövningsmyndigheten och fått godkännande (2022-01920-01).

Deltagare: Vi söker personer med svenska som modersmål (svenska måste ha varit det första språket du var exponerad till, t.ex. genom dina föräldrar) som är högerhänta; mellan 18 45 år gamla; innehar goda kunskaper i engelska (innan besöket kommer dina engelskaförmågor att kontrolleras); är utan historia av hjärnrelaterade sjukdomar eller inlärningssvårigheter; och har normal eller korrigerad-till-normal syn (deltagare kan bära kontaktlinser). Du måste ha lärt dig engelska som andraspråk, antingen genom skolan eller kontakter (t.ex., släktingar). Du måste ha börjat lära dig engelska efter 7 års ålder. Det är okej om du kunde några ord eller enkla meningar innan 7 års ålder, men du kan inte delta om du hade god förmåga inom engelska vid den åldern. Innan experimentet kommer du att bli informerad om experimentets alla procedurer och förhandskontrollerad för kriterier som utesluter deltagande.

Förhandskontroll: Innan du kommer till laboratoriet kommer du att utföra ett kort kunskapstest på engelska (om du har givit informerat samtycke). Testet tar 5 minuter. Om dina engelskförmågor är höga nog kommer du att bli inbjuden till att delta i EEG-studien. Vi kommer att informera dig om alla försiktighetsåtgärder som vidtas i laboratoriet för att förhindra spridningen av COVID-19.

Hur lång tid tar besöket hos Flerspråkighetslaboratoriet? Inledningsvis kommer du att läsa ett dokument som informerar dig om experimentets alla procedurer. Om du samtycker till deltagande kommer du att fylla i ett antal formulär (bakgrundsenkäter). EEG-delen av experimentet kommer att ta ungefär 2 timmar, förberedelser och applicering av utrustning inkluderat. EEG-inspelningen självt tar ungefär 75-90 minuter. Därefter utför du fyra korta kognitionsuppgifter samt ett kort grammatiktest på engelska. Hela besöket tar ungefär 3 timmar. Du kommer bli tilldelad totalt 500 kronor i presentkort vid slutfört deltagande.

Plats: Flerspråkighetslaboratoriet finns på tredje våningen i Södra Huset, hus D.

Besöksadressen: Flerspråkighetslaboratoriet, Institutionen för Svenska och Flerspråkighet; Universitetsvägen 10 D (Södra Huset) Rum D 349; Stockholms Universitet; SE-106 91, Stockholm.


Dr. José Alemán Bañón (Forskningsledare) och Linnéa Björk Belmonte (Forskningsassistent)
Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet