Vill du spela ett Virtual reality minnesspel? | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Vill du spela ett Virtual reality minnesspel?

Av Karolina Ersson Skapad: 2023-02-17

Vi söker försöksdeltagare till en studie om rumslig navigation baserad på doft och ljud!

I den här studien undersöker vi hur bra människor är på att minnas platser med olika sinnesobjekt i Virtual reality. Vi undersöker skillnader i resultat mellan doft och ljud.

Du kommer att röra dig i den virtuella miljön (i VR-headset) och hitta dofter, ljud eller bilder. Du kommer att besöka oss 2 gånger. Första gången kommer du att spela flera spelomgångar under ca 90 minuter, och andra gången kommer du att spela under ca 30 minuter.

OBS! Ersättning utgår i form av skattepliktigt presentkort. OBS!

För att delta behöver du:
• vara mellan 18 – 40 år.
• prata svenska eller engelska flytande.
• ha normal syn eller korrigerad till normal syn (t ex. glasögon/linser), normal hörsel och normalt luktsinne.
• inte ha psykiatrisk eller neurologisk diagnos.

Jag hoppas att vi väckt ett intresse och ser fram emot att höras!

Vi söker försöksdeltagare till en studie om rumslig navigation baserad på doft och ljud!

I den här studien undersöker vi hur bra människor är på att minnas platser med olika sinnesobjekt i Virtual reality. Vi undersöker skillnader i resultat mellan doft och ljud.

Du kommer att röra dig i den virtuella miljön (i VR-headset) och hitta dofter, ljud eller bilder. Du kommer att besöka oss 2 gånger. Första gången kommer du att spela flera spelomgångar under ca 90 minuter, och andra gången kommer du att spela under ca 30 minuter.

OBS! Ersättning utgår i form av skattepliktigt presentkort. OBS!

För att delta behöver du:
• vara mellan 18 – 40 år.
• prata svenska eller engelska flytande.
• ha normal syn eller korrigerad till normal syn (t ex. glasögon/linser), normal hörsel och normalt luktsinne.
• inte ha psykiatrisk eller neurologisk diagnos.

Jag hoppas att vi väckt ett intresse och ser fram emot att höras!