Studie om träning av arbetsminnet och kognitiva förmågor | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Studie om träning av arbetsminnet och kognitiva förmågor

Av Mikaela Pal Skapad: 2023-02-21

Är du mellan 65 och 75 år, högerhänt, vid god hälsa och intresserad av att bidra till forskning om arbetsminne och åldrande?

Vi söker deltagare till en studie som undersöker hur träning av arbetsminnet, även kallad kognitiv träning, påverkar kognitiva förmågor i olika åldrar. Till kognitiva förmågor räknas bland annat minne, språk och beslutsfattande. I den här studien vill vi testa effekten av kognitiv träning baserad på olika sinnen, såsom syn- och luktsinnet.

Studien genomförs på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och Stockholm University Brain Imaging Center (SUBIC). Studien pågår under 6 veckor.

Som deltagare i studien får du göra kognitiv träning på en dator varje vardag under fyra veckor. Veckorna före och efter träningsperioden görs kognitiva test vid totalt fyra besök. Vid fem tillfällen görs magnetkameraundersökningar på SUBIC.

Studiestart sker i mars 2023 efter överenskommelse. Samtliga delar av studien är säkra och utan allvarliga biverkningar. Ersättning för medverkan är max 2560 kronor (skattepliktigt).

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Ansvarig för studien är professor Jonas Olofsson på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Mer information om studien och vilka studiekriterier man måste uppfylla för att medverka får du efter intresseanmälan här på Accindi eller på telefonnummer 08-163864.

Är du mellan 65 och 75 år, högerhänt, vid god hälsa och intresserad av att bidra till forskning om arbetsminne och åldrande?

Vi söker deltagare till en studie som undersöker hur träning av arbetsminnet, även kallad kognitiv träning, påverkar kognitiva förmågor i olika åldrar. Till kognitiva förmågor räknas bland annat minne, språk och beslutsfattande. I den här studien vill vi testa effekten av kognitiv träning baserad på olika sinnen, såsom syn- och luktsinnet.

Studien genomförs på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och Stockholm University Brain Imaging Center (SUBIC). Studien pågår under 6 veckor.

Som deltagare i studien får du göra kognitiv träning på en dator varje vardag under fyra veckor. Veckorna före och efter träningsperioden görs kognitiva test vid totalt fyra besök. Vid fem tillfällen görs magnetkameraundersökningar på SUBIC.

Studiestart sker i mars 2023 efter överenskommelse. Samtliga delar av studien är säkra och utan allvarliga biverkningar. Ersättning för medverkan är max 2560 kronor (skattepliktigt).

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Ansvarig för studien är professor Jonas Olofsson på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Mer information om studien och vilka studiekriterier man måste uppfylla för att medverka får du efter intresseanmälan här på Accindi eller på telefonnummer 08-163864.