Fysisk aktivitet, tankemässig förmåga och hjärnaktivitet | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Fysisk aktivitet, tankemässig förmåga och hjärnaktivitet

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av Moa Grinsvall Duf Skapad: 2023-03-11

Vi söker dig som är frisk mellan 20-40 år, fri från kroniska sjukdomar och rökning.

Personer med stressrelaterad ohälsa kan uppvisa symtom på allvarlig trötthet, nedsatt tankemässig förmåga samt minskad förmåga att tolerera emotionell och miljömässig stress. Vi vet idag att fysisk aktivitet kan ha positiva effekter på psykisk hälsa och tankemässiga förmågor, men kunskapen kring hur sådana effekter ser ut hos personer med stress-relaterad sjukdom är otillräcklig. Ett viktigt steg i att möjliggöra denna forskning är att först noggrant pröva och utvärdera det tilltänkta studieprotokollet, och för detta steg söker vi Dig som frisk.

Studieprotokollet innefattar bl.a. fysisk träning och konditionstest, test av tankemässig förmåga, enkäter som rör t.ex. psykisk hälsa och sinnesstämning, samt mätning av hjärnaktivitet.

Antal besök i studien är fyra, ett besök per vecka där varje besök beräknas pågå ungefär 120 minuter.

Studien kommer att genomföras på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Studien inleds under våren 2023.
Vid fullt deltagande utgår ekonomisk ersättning.

Vi söker dig som är frisk mellan 20-40 år, fri från kroniska sjukdomar och rökning.

Personer med stressrelaterad ohälsa kan uppvisa symtom på allvarlig trötthet, nedsatt tankemässig förmåga samt minskad förmåga att tolerera emotionell och miljömässig stress. Vi vet idag att fysisk aktivitet kan ha positiva effekter på psykisk hälsa och tankemässiga förmågor, men kunskapen kring hur sådana effekter ser ut hos personer med stress-relaterad sjukdom är otillräcklig. Ett viktigt steg i att möjliggöra denna forskning är att först noggrant pröva och utvärdera det tilltänkta studieprotokollet, och för detta steg söker vi Dig som frisk.

Studieprotokollet innefattar bl.a. fysisk träning och konditionstest, test av tankemässig förmåga, enkäter som rör t.ex. psykisk hälsa och sinnesstämning, samt mätning av hjärnaktivitet.

Antal besök i studien är fyra, ett besök per vecka där varje besök beräknas pågå ungefär 120 minuter.

Studien kommer att genomföras på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Studien inleds under våren 2023.
Vid fullt deltagande utgår ekonomisk ersättning.