Har du problem med att identifiera och hantera känslor? | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Har du problem med att identifiera och hantera känslor?

Av Gustav Järpehag Skapad: 2023-03-14

Har du svårt att förstå dina känslor? Känner du att du inte vet vad det är du känner eller varför du känner som du gör? Kan det leda till att du har känslor som du inte förstår dig på som ångest, ilska eller skam?

Karolinska Institutet i Stockholm genomför ett forskningsprojekt för att bättre förstå de känsloreglerande effekterna av att identifiera och sätta namn på känslor.
Du kommer att få delta i en två veckor lång webbaserad kurs i att förbättra dina känsloregleringsfärdigheter. Du får stöd av en kursledare under kursen.

Studien innefattar även två testtillfällen på ca 60 minuter vid Karolinska Institutet.

I den här studien riktar vi oss till dig som:
*Upplever att du har problem med att förstå och hantera känslor,
*Är över 18 års ålder
*Talar svenska.

Huvudansvarig forskare är Hanna Sahlin, fil dr och leg psykolog, anställd vid Region Stockholm och Karolinska Institutet.

Har du svårt att förstå dina känslor? Känner du att du inte vet vad det är du känner eller varför du känner som du gör? Kan det leda till att du har känslor som du inte förstår dig på som ångest, ilska eller skam?

Karolinska Institutet i Stockholm genomför ett forskningsprojekt för att bättre förstå de känsloreglerande effekterna av att identifiera och sätta namn på känslor.
Du kommer att få delta i en två veckor lång webbaserad kurs i att förbättra dina känsloregleringsfärdigheter. Du får stöd av en kursledare under kursen.

Studien innefattar även två testtillfällen på ca 60 minuter vid Karolinska Institutet.

I den här studien riktar vi oss till dig som:
*Upplever att du har problem med att förstå och hantera känslor,
*Är över 18 års ålder
*Talar svenska.

Huvudansvarig forskare är Hanna Sahlin, fil dr och leg psykolog, anställd vid Region Stockholm och Karolinska Institutet.