Studie om kognitiva förmågor | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Studie om kognitiva förmågor

Av William Fredborg Skapad: 2023-03-16

Är du mellan 20 och 30 år gammal och intresserad av att bidra till forskning om kognitiva förmågor?

Vi söker deltagare till en studie som undersöker kognitiva förmågor. Till kognitiva förmågor räknas bland annat minne, språk och beslutsfattande.

Studien genomförs på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. I studien får du göra två besök som tar 3 timmar vardera. Vid besöken får du göra ett lukttest och genomföra ett flertal kognitiva test på en dator.

Studiestart sker löpande efter överenskommelse under 2023. Samtliga delar av studien är säkra och utan allvarliga biverkningar. Ersättning för medverkan är max 600 kronor (skattepliktigt).

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Ansvarig för studien är professor Jonas Olofsson på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Är du mellan 20 och 30 år gammal och intresserad av att bidra till forskning om kognitiva förmågor?

Vi söker deltagare till en studie som undersöker kognitiva förmågor. Till kognitiva förmågor räknas bland annat minne, språk och beslutsfattande.

Studien genomförs på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. I studien får du göra två besök som tar 3 timmar vardera. Vid besöken får du göra ett lukttest och genomföra ett flertal kognitiva test på en dator.

Studiestart sker löpande efter överenskommelse under 2023. Samtliga delar av studien är säkra och utan allvarliga biverkningar. Ersättning för medverkan är max 600 kronor (skattepliktigt).

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Ansvarig för studien är professor Jonas Olofsson på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.