Statistisk inlärning i den tidiga talspråksutvecklingen | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Statistisk inlärning i den tidiga talspråksutvecklingen

Av Klara Hjerpe Skapad: 2023-05-02

Vi söker deltagare till en studie om uppfattning av ljud. Studien är en del av projektet "Statistisk inlärning i den tidiga talspråksutvecklingen."

Denna studie undersöker hur uppfattning av ljud påverkas av strukturer och egenskaper hos ljud som man hör. I förlängningen kan detta svara på frågor om hur små barn lär sig vilka talljud som är relevanta i olika språk.

Studien sker på plats under januari, februari och mars, på Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Besöket tar upp till 60 minuter och som tack för hjälpen får du två biobiljetter.
För att kunna delta behöver du:


- vara över 18 år
- ha svenska som modersmål (från och med första levnadsåret)
- fullgod hörsel
- ha möjlighet att besöka Stockholms universitet under dagtid, under datainsamlingsperioden
- inte ha någon utbildning inom fonetik, logopedi eller lingvistik


Anmäl intresse så återkommer vi inom kort. Var noga med att kolla mejlen ofta då antalet platser är begränsat och de brukar gå åt snabbt.

Dina personuppgifter kommer att hanteras enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016:679) samt Lagen med kompletterande bestämmelser (SFS 2018:218) och övrig nationell lagstiftning.

Du har rätt att när som helst och utan vidare förklaringar ta del av informationen eller begära att dina personuppgifter tas bort.

Stockholms universitets hantering av personuppgifter går att läsa om på universitetets hemsida.

Vi söker deltagare till en studie om uppfattning av ljud. Studien är en del av projektet "Statistisk inlärning i den tidiga talspråksutvecklingen."

Denna studie undersöker hur uppfattning av ljud påverkas av strukturer och egenskaper hos ljud som man hör. I förlängningen kan detta svara på frågor om hur små barn lär sig vilka talljud som är relevanta i olika språk.

Studien sker på plats under januari, februari och mars, på Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Besöket tar upp till 60 minuter och som tack för hjälpen får du två biobiljetter.
För att kunna delta behöver du:


- vara över 18 år
- ha svenska som modersmål (från och med första levnadsåret)
- fullgod hörsel
- ha möjlighet att besöka Stockholms universitet under dagtid, under datainsamlingsperioden
- inte ha någon utbildning inom fonetik, logopedi eller lingvistik


Anmäl intresse så återkommer vi inom kort. Var noga med att kolla mejlen ofta då antalet platser är begränsat och de brukar gå åt snabbt.

Dina personuppgifter kommer att hanteras enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016:679) samt Lagen med kompletterande bestämmelser (SFS 2018:218) och övrig nationell lagstiftning.

Du har rätt att när som helst och utan vidare förklaringar ta del av informationen eller begära att dina personuppgifter tas bort.

Stockholms universitets hantering av personuppgifter går att läsa om på universitetets hemsida.