Läkemedelsstudie för att lindra migränanfall | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Läkemedelsstudie för att lindra migränanfall

Av Michaela Hägg Ohlsson Skapad: 2023-05-08

Är du intresserad av att delta i en klinisk prövning av en ny migränbehandling?

Vi söker deltagare i en klinisk läkemedelsprövning som utvärderar effekten och tolerabiliteten av det nya migränläkemedlet rimegepant vid behandling av migränanfall hos vuxna för vilka triptanbehandling inte är lämplig.

Du kan vara en lämplig deltagare om allt det nedanstående gäller för dig:
• Du är 18–65 år gammal
• Du har haft migränanfall i minst ett år och din migrän började före 50 års ålder
• Du har migrän i genomsnitt 4–14 dagar per månad
• Migränanfall varar i genomsnitt 4–72 timmar utan behandling
• Triptanbehandling av migrän är inte lämplig för dig
• Du har inga allvarliga sjukdomar eller en kronisk sjukdom som är under kontroll och stabil
• Du är inte gravid eller ammar inte.

Studiens totala längd är strax under ett halvt år. Studien inleds med en dubbelblind behandlingsperiod där hälften av studiedeltagarna får rimegepant och hälften får placebo. Under denna behandlingsperiod tas studieläkemedlet efter att det första måttliga eller svåra migränanfallet har börjat. Ungefär 7 dagar efter att studiedeltagarna har tagit studieläkemedlet kommer de till studiekliniken igen för ett besök som avslutar behandlingsperioden. Vid detta besök görs en läkarundersökning och vitala funktioner (blodtryck, hjärtfrekvens, andningsfrekvens och temperatur) kontrolleras samt blodprover och ett elektrokardiogram (EKG) tas. Studiecentret ringer upp dig när undersökningsresultaten är tillgängliga och informerar dig om du kan fortsätta i studiens öppna period. Denna period kallas öppen eftersom alla studiedeltagare får rimegepant och placebo inte längre används. Den öppna perioden pågår litet längre än tre månader.

Vill du delta eller ha mer information? Anmäl ditt intresse via länken här på Accindi.Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Är du intresserad av att delta i en klinisk prövning av en ny migränbehandling?

Vi söker deltagare i en klinisk läkemedelsprövning som utvärderar effekten och tolerabiliteten av det nya migränläkemedlet rimegepant vid behandling av migränanfall hos vuxna för vilka triptanbehandling inte är lämplig.

Du kan vara en lämplig deltagare om allt det nedanstående gäller för dig:
• Du är 18–65 år gammal
• Du har haft migränanfall i minst ett år och din migrän började före 50 års ålder
• Du har migrän i genomsnitt 4–14 dagar per månad
• Migränanfall varar i genomsnitt 4–72 timmar utan behandling
• Triptanbehandling av migrän är inte lämplig för dig
• Du har inga allvarliga sjukdomar eller en kronisk sjukdom som är under kontroll och stabil
• Du är inte gravid eller ammar inte.

Studiens totala längd är strax under ett halvt år. Studien inleds med en dubbelblind behandlingsperiod där hälften av studiedeltagarna får rimegepant och hälften får placebo. Under denna behandlingsperiod tas studieläkemedlet efter att det första måttliga eller svåra migränanfallet har börjat. Ungefär 7 dagar efter att studiedeltagarna har tagit studieläkemedlet kommer de till studiekliniken igen för ett besök som avslutar behandlingsperioden. Vid detta besök görs en läkarundersökning och vitala funktioner (blodtryck, hjärtfrekvens, andningsfrekvens och temperatur) kontrolleras samt blodprover och ett elektrokardiogram (EKG) tas. Studiecentret ringer upp dig när undersökningsresultaten är tillgängliga och informerar dig om du kan fortsätta i studiens öppna period. Denna period kallas öppen eftersom alla studiedeltagare får rimegepant och placebo inte längre används. Den öppna perioden pågår litet längre än tre månader.

Vill du delta eller ha mer information? Anmäl ditt intresse via länken här på Accindi.Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).