Bidra med goda bakterier | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Bidra med goda bakterier

Denna studie är avslutad och tar ej emot flera anmälningar
Av David Björklund Skapad: 2023-05-25

Vi söker friska frivilliga donatorer som vill bidra till en livräddande behandling för personer med återkommande tarminfektion orsakad av bakterien Clostridium difficile. Infektionen är mycket allvarlig och drabbar flera tusen personer i Sverige årligen.

En stor andel får återkommande infektioner trots antibiotikabehandling. Den bästa behandlingen för återkommande infektioner är att återställa tarmens normala bakteriesammansättning. Detta görs genom tillförsel av en liten mängd avföring från en donator, så kallad fecestransplantation.

Studier har visat att det går lika bra att ge kapslar med renad, koncentrerad och fryst tarmflora som att tillföra avföring via lavemang eller gastroskop. Vi planerar kapselproduktion på Danderyds sjukhus för att kunna erbjuda ett enklare och mer skonsamt sätt att genomföra fecestransplantation på och behöver därför avföringsdonatorer.

Vem kan donera?
Är du 18-70 år gammal och tidigare frisk är du välkommen att höra av dig för att genomgå en hälsoundersökning. En praktisk fördel är att du bor eller arbetar i närheten av Danderyds sjukhus.

Hur går det till?
Donatorer genomgår hälsokontroller som innefattar blodprover och avföringsprover före och efter en serie donationer. Vi önskar att du som donator lämnar avföring vid upprepade tillfällen under cirka en tremånaders-period. En ersättning om två biobiljetter eller cirka 100 kronor efter skatt per donation erbjuds.

Vad används avföringen till?
Avföringen kommer att renas och en koncentrerad mängd bakterier frysas i speciella kapslar som används för fecestransplantation. Kapslarna kommer primärt att användas för behandling av patienter med C. difficile-infektion. Kapslar kan också komma att användas för att behandla andra sjukdomar i forskningssyfte.

Vi söker friska frivilliga donatorer som vill bidra till en livräddande behandling för personer med återkommande tarminfektion orsakad av bakterien Clostridium difficile. Infektionen är mycket allvarlig och drabbar flera tusen personer i Sverige årligen.

En stor andel får återkommande infektioner trots antibiotikabehandling. Den bästa behandlingen för återkommande infektioner är att återställa tarmens normala bakteriesammansättning. Detta görs genom tillförsel av en liten mängd avföring från en donator, så kallad fecestransplantation.

Studier har visat att det går lika bra att ge kapslar med renad, koncentrerad och fryst tarmflora som att tillföra avföring via lavemang eller gastroskop. Vi planerar kapselproduktion på Danderyds sjukhus för att kunna erbjuda ett enklare och mer skonsamt sätt att genomföra fecestransplantation på och behöver därför avföringsdonatorer.

Vem kan donera?
Är du 18-70 år gammal och tidigare frisk är du välkommen att höra av dig för att genomgå en hälsoundersökning. En praktisk fördel är att du bor eller arbetar i närheten av Danderyds sjukhus.

Hur går det till?
Donatorer genomgår hälsokontroller som innefattar blodprover och avföringsprover före och efter en serie donationer. Vi önskar att du som donator lämnar avföring vid upprepade tillfällen under cirka en tremånaders-period. En ersättning om två biobiljetter eller cirka 100 kronor efter skatt per donation erbjuds.

Vad används avföringen till?
Avföringen kommer att renas och en koncentrerad mängd bakterier frysas i speciella kapslar som används för fecestransplantation. Kapslarna kommer primärt att användas för behandling av patienter med C. difficile-infektion. Kapslar kan också komma att användas för att behandla andra sjukdomar i forskningssyfte.