Vill du spela Virtual reality minnesspel? | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Vill du spela Virtual reality minnesspel?

Av Malina Szychowska Skapad: 2023-09-07

Vi söker försöksdeltagare till en studie om rumslignavigation baserad på doft, ljud och bilder!

I den här studien undersöker vi hur bra människor är på att minnas platser med olika sinnesobjekt i Virtual reality. Vi undersöker skillnader i resultat mellan doft, ljud eller bilder.

Du kommer att röra dig I den virtuella miljön (i VR-headset) och hitta dofter, ljud eller bilder. Du kommer att besöka oss 2 gånger. Första gång kommer du att spela flera spelomgångar under ca 90 minuter, och andra gång kommer du att spela under ca 30 minuter.

Viss skattepliktig ersättning utgår för deltagande.

För att delta behöver du:
• Vara mellan 18 – 40 år.
• Prata svenska eller engelska flytande.
• Ha normal syn eller korrigerad till normal syn (t ex. glasögon/linser), normal hörsel och normalt luktsinne.
• Inte ha psykiatrisk eller neurologisk diagnos.

Studie utförs i Stockholms Universitets ny Albano campus.

Välkomment!

Vi söker försöksdeltagare till en studie om rumslignavigation baserad på doft, ljud och bilder!

I den här studien undersöker vi hur bra människor är på att minnas platser med olika sinnesobjekt i Virtual reality. Vi undersöker skillnader i resultat mellan doft, ljud eller bilder.

Du kommer att röra dig I den virtuella miljön (i VR-headset) och hitta dofter, ljud eller bilder. Du kommer att besöka oss 2 gånger. Första gång kommer du att spela flera spelomgångar under ca 90 minuter, och andra gång kommer du att spela under ca 30 minuter.

Viss skattepliktig ersättning utgår för deltagande.

För att delta behöver du:
• Vara mellan 18 – 40 år.
• Prata svenska eller engelska flytande.
• Ha normal syn eller korrigerad till normal syn (t ex. glasögon/linser), normal hörsel och normalt luktsinne.
• Inte ha psykiatrisk eller neurologisk diagnos.

Studie utförs i Stockholms Universitets ny Albano campus.

Välkomment!