Vi söker friska personer, 20–65 år för deltagande i en positronemissionstomografi (PET)-studie. | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Vi söker friska personer, 20–65 år för deltagande i en positronemissionstomografi (PET)-studie.

Av Fredrik Backrud Skapad: 2023-09-08

Vill du vara med i en studie vid Studieenheten Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge?

Vi söker friska personer, 20–65 år för deltagande i en positronemissionstomografi
(PET)-studie. Syftet med studien är forskning och utveckling av läkemedel och inom
sjukdomar i mag-tarmkanalen. Denna studie fokuserar specifikt på Crohns sjukdom
som är en inflammation i tarmen.

Kriterier för deltagande:
• rök- och snusfri
• inte ha några kända sjukdomar
• inte ha någon känd allergi eller överkänslighet
• inte vara rädd för trånga utrymmen
• inte missbruka alkohol eller droger

Studien består av 6 besök, där två av dessa är på vår forskningsenhet, tre av dem på
Karolinska Institutet i Solna och det sista sker per telefon. Du kommer att genomgå PET-undersökningar i studien. PET är en typ av bildteknik som används för att skapa bilder som visar hur kroppen fungerar, vilken också används rutinmässigt inom vanliga sjukvården. I denna studie kommer vi att använda en så kallad radioligand som PET-kameran detekterar som strålning. Studien börjar med ett screeningbesök där vi undersöker om studien passar för dig. På besök 2 kommer du att genomgå den första PET-undersökningen. På besök 3 kommer du få en dos av studieläkemedlet via dropp och vara inlagd i cirka 24 timmar på vår forskningsavdelning i Huddinge. Därefter kommer du att på besök 4 och 5 genomgå PET-undersökningar. Det sista som händer är att du blir uppringd cirka 1 vecka efter ditt sista besök för att få svara på frågor om din hälsa.

Du får ekonomisk ersättning för ditt deltagande.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vill du vara med i en studie vid Studieenheten Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge?

Vi söker friska personer, 20–65 år för deltagande i en positronemissionstomografi
(PET)-studie. Syftet med studien är forskning och utveckling av läkemedel och inom
sjukdomar i mag-tarmkanalen. Denna studie fokuserar specifikt på Crohns sjukdom
som är en inflammation i tarmen.

Kriterier för deltagande:
• rök- och snusfri
• inte ha några kända sjukdomar
• inte ha någon känd allergi eller överkänslighet
• inte vara rädd för trånga utrymmen
• inte missbruka alkohol eller droger

Studien består av 6 besök, där två av dessa är på vår forskningsenhet, tre av dem på
Karolinska Institutet i Solna och det sista sker per telefon. Du kommer att genomgå PET-undersökningar i studien. PET är en typ av bildteknik som används för att skapa bilder som visar hur kroppen fungerar, vilken också används rutinmässigt inom vanliga sjukvården. I denna studie kommer vi att använda en så kallad radioligand som PET-kameran detekterar som strålning. Studien börjar med ett screeningbesök där vi undersöker om studien passar för dig. På besök 2 kommer du att genomgå den första PET-undersökningen. På besök 3 kommer du få en dos av studieläkemedlet via dropp och vara inlagd i cirka 24 timmar på vår forskningsavdelning i Huddinge. Därefter kommer du att på besök 4 och 5 genomgå PET-undersökningar. Det sista som händer är att du blir uppringd cirka 1 vecka efter ditt sista besök för att få svara på frågor om din hälsa.

Du får ekonomisk ersättning för ditt deltagande.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)