Covid studie kontrollperson | Bli försöksperson och hjälp vetenskapen | Accindi.se

Område: Stockholm

Covid studie kontrollperson

Av Liselott Blomberg Skapad: 2023-09-12

Vill du delta som kontroll i en studie om covid-19 och ett samband mellan en markör för testosteronpåverkan och svårighetsgraden av COVID-19?

Vi genomför nu en studie där vi ska undersöka om det finns ett samband mellan en markör för testosteronpåverkan under fosterlivet och svårighetsgraden av COVID-19

Vi söker dig som kontroll som inte haft covid. Det är ett besök som tar ca 30 min

Kontakta Anna Cockin eller Lotta Blomberg, Kvinnohälsan, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, för mer information om vad studien innebär och hur du kan deltaVill du delta som kontroll i en studie om covid-19 och ett samband mellan en markör för testosteronpåverkan och svårighetsgraden av COVID-19?

Vi genomför nu en studie där vi ska undersöka om det finns ett samband mellan en markör för testosteronpåverkan under fosterlivet och svårighetsgraden av COVID-19

Vi söker dig som kontroll som inte haft covid. Det är ett besök som tar ca 30 min

Kontakta Anna Cockin eller Lotta Blomberg, Kvinnohälsan, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, för mer information om vad studien innebär och hur du kan delta